Vellinge

Här är planen – så blir nya Vellinge centrum

Tryggare parker, bredare trottoarer, säkrare trafiklösningar och levande torghandel – det är några av målen när Parkstråket genom Vellinge byggs om för 12,5 miljoner.

"Det finns mycket historia och spännande personer som är knutna till hus och platser längs stråket". Anna Möller, samhällsbyggnadschef, och Christian Lagerblad, projektledare, visar upp planerna för Vellinges grönaste stråk.Bild: Micaela Landelius
Den som idag gör promenaden från Vellinge kommunhus mot Stora torget och sicksackar via snirkliga cykelvägar, hastar över trafikerade korsningar och genar runt buskage – för den personen är vandringen troligen inte mer än en ren transportsträcka. I höst ska det bli ändring på det.
Då börjar nästa etapp i uppfräschningen av Vellinge centrum, när arbetet med det så kallade ”Parkstråket” tar fart. En stor del av förarbetet har gått ut på att planera insatser som knyter ihop och lyfter fram olika stadsmiljöer.
– Vellinge har en väldigt speciell karaktär. Vi har ett stadsmässigt centrum med fantastiska tegelhus och flera vackra parker. Nu vill vi förstärka platserna genom att utveckla hela sträckan, säger Anna Möller, samhällsbyggnadschef.
Det finns många planer för Gästisparken. Gamla landmärken som träden i allén får sällskap av nyplanterad grönska och rabatter.Bild: Micaela Landelius
Genomgående åtgärder längs hela stråket är säkrare överfarter vid trafikerade vägar, bredare trottoarer, mer belysning på mörka platser och spontana sittplatser.
Kommunen satsar 12,5 miljoner på ”Parkstråket” som helhet – tidsramen för arbetet är fortfarande inte helt klar.
Ett annat fokus i projektet har varit att anpassa stråket till invånares och besökares rörelsemönster. Kommunen räknar med att trycket på sträckan ökar väsentligt i takt med att både pendlingscentrat vid Vellinge ängar och det nya bostadsområdet vid Campus byggs ut.
– Trafiksäkerheten är viktig. Vi kommer att jobba mycket med höjda överfarter, ta bort buskage som blockerar och tydliggöra gångarna genom parkerna, så att folk väljer den vägen, säger Christian Lagerblad, projektledare.
En liknande uppsnyggningskampanj riktad mot trafikanter planeras vid Norra Infarten på andra sidan Vellinge – också med syftet att locka fler besökare till centrumkärnan.
Trottoarerna på solsidorna av Stora Torget breddas till 5,5 meter för att butikerna ska kunna flytta ut sin handel.Bild: Micaela Landelius
– Projekten har det gemensamt – de är motdrag som visar hur man kan förebygga butiksdöd med aktiva handlingar i den fysiska miljön, säger Christian Lagerblad.
Just runt Stora torget och för centrumhandeln planeras många nyheter. Flera av trottoarerna runt torget ska breddas till hela 5,5 meter.
– Vi vill att butikerna ska kunna flytta ut sin handel på gatan och det ska finnas plats för uteserveringar. Samtidigt ska folk som är ute och shoppar enkelt kunna mötas med en barnvagn utan att man krockar, säger Christian Lagerblad.
Den lilla parkcirkeln i mitten av torget får bättre belysning, fler sittplatser och någon typ av spännande överraskning för yngre besökare. Parkeringsplatserna blir kvar, men får samsas med torghandel – och kanske en ny paviljong.
Glömda platser får nytt liv. Det gamla promenadstråket mellan Norrevångsgatan och Lindesgatan vävs in i Parkstråket med nya utsmyckningar.Bild: Micaela Landelius
Projektet handlar också om att skapa mötesplatser – och parkerna är bra exempel på det. På ena sidan om Lindesparken ligger äldreboendet Almgården – på den andra Vellinges fritidsgård.
– Här vill vi skapa möten mellan den yngre och äldre generationen. Vi ska ljusa upp parken så den känns tryggare och hoppas det kan bli en plats där människor i alla åldrar kan trivas, säger Anna Möller.
I Gästisparken finns mer konkreta önskemål från Vellinges förskolor – här vill barngrupperna ha skyltar för att kunna lära sig mer om päronallén och tulpanträdet.
– Det finns mycket historia och spännande personer som är knutna till hus och platser längs stråket. Vi funderar på olika sätt att lyfta in den aspekten i arbetet – det är också något Vellingeborna har gemensamt och kan mötas kring, säger Christian Lagerblad.
Mer nyheter från Vellinge hittar du på Här i Vellinge.
I december invigdes Kvarteret Lilla Torg i Vellinge. När Stora torget byggs om ska platserna kopplas ihop, bland annat genom att båda får gatsten av granit.Bild: Micaela Landelius
Gå till toppen