Malmö

Malmö inrättar karriärtjänster för fritidspedagoger

Förstelärartjänster hamnar sällan på de skolor som behöver det bäst. Malmö är en av få kommuner som fördelar så att utsatta skolor får fler förstelärare än andra. Nu går Malmö ett steg längre och inrättar karriärtjänster också för fritidspedagoger.

Fritidspedagoger ska också kunna få tjänster motsvarande förstelärare i skolan, med 5000 kronor mer i månaden och ett särskilt ansvar för att utveckla pedagogiken och verksamheten. I dagarna annonserar Malmö efter ett 40-tal fritidspedagoger som ska finnas på skolorna från och med i höst.
Skolor med störst utmaningar har företräde när tjänsterna som förste fritidspedagog fördelas. På samma sätt har kommunen valt att fördela förstelärartjänster mellan olika skolor. Alla skolor har minst två förstelärartjänster, men de skolor som har stora utmaningar kan ha upp till tio. Till exempel har Kryddgårdsskolan och Stenkulaskolan tio förstelärare vardera, Värner Rydénskolan har åtta och Rosengårdsskolan nio, medan Fridhemsskolan och Skolan på ön har två var.
Den slags fördelning gör de flesta kommuner inte. Alldeles för få huvudmän prioriterar skolor med svaga resultat när de bestämmer hur förstelärarna ska fördelas, är en av slutsatserna i en uppföljning av förstelärarreformen som Statskontoret har gjort.
Helsingborg och Landskrona, två av Skånes mest skolsegregerade städer, tar till exempel inte hänsyn till det.
– Vi har inte fördelat utifrån socioekonomiska hänsyn. Diskussionen har varit uppe. När du väl blir förstelärare är titeln knuten till personen. Går du från den ena skolan till den andra så behåller du din titel, säger Joakim Silva, HR-chef i Helsingborg.
Det betyder att Maria Parkskolan, där eleverna kommer från högt utbildade hem, har dubbelt så många förstelärare som Dalhemsskolan där eleverna kommer från hem med betydligt lägre utbildning.
Inte heller Landskrona fördelar förstelärartjänster efter behov. Det betyder att Glumslövs skola och Seminarieskolan har samma antal förstelärare, trots att elevgrupperna ser ganska olika ut och eleverna på Seminarieskolan kommer från betydligt lägre utbildade hem än eleverna i Glumslöv.
Landskrona har också knutit förstelärartjänsterna till personer, inte till skolor.
– Från början såg vi till att det blev rimlig fördelning mellan skolor. Men utifrån att det har skett en viss rörelse behöver vi göra en översyn och se om det har blivit snedfördelning och om vi behöver göra justeringar, säger Anders Grundberg, chef på utbildningsförvaltningen.
Framöver lägger Malmö pengar till fler förstelärartjänster än vad statsbidragen räcker till. Både nybyggda skolor och skolor där elevantalet har ökat ska få förstelärare.
– Det rör sig om sex till åtta tjänster till. Det är en dragkamp om förstelärartjänsterna, alla rektorer vill ha dem, säger Ingrid Sundström-Stokbro, utbildningschef i Malmö.
Gå till toppen