Gästskribenten

Ingrid Runsten: Ingrid Runsten: "De gamla har ingen valfrihet."

Boende och anhöriga har protesterat.Bild: Sven-Erik Svensson
För den som är gammal och behöver ett vårdboende finns i praktiken ingen valfrihet. Det är brist på platser i ungefär hälften av landets kommuner. Det går inte att bestämma själv när det är dags och många får rätt till plats först efter att ha överklagat ett kommunalt nej. Och den som har fått en plats kan inte bara packa ihop och flytta om kommunen bestämmer sig för att privatisera, eller åter driva ett vårdboende kommunalt.
I Helsingborg lades fyra kommunala vårdboenden ut på entreprenad den 1 december förra året. Attendo fick ta över Valltorp och Bergalid, medan Vardaga fick ta över Pålsjö park och Jordbodalen.
Följden blev att en stor del av de anställda – över hälften på något boende – valde att lämna för att kunna stanna i kommunal tjänst. Men de vars hem det handlar om blir kvar. Perspektivet blir ett annat i hög ålder, det finns inte tid att vänta på att det ska bli bättre längre fram när inkörningsproblemen har minskat.
Istället är det här och nu som gäller: trygghet, välkända ansikten, god mat, möjlighet till aktiviteter och kanske en promenad ger livskvalitet. Det gör stora förändringar så otroligt känsliga.
Kritiken de senaste månaderna har bland annat handlat om sämre mat, enligt boende och anhöriga, samt indragna aktiviteter. Från fackligt håll talas om pressade scheman och anställda som känner att stressen går ut över de gamla.
De ansvariga vårdföretagen har bekräftat vissa av problemen, men tycker andra är överdrivna.
En jämförelse av veckoarbetsscheman som tidningen gjort före och efter privatiseringen på ett av vårdboendena visar på en minskning av arbetade timmar för undersköterskor på 30 procent.
Helsingborg ställer, till skillnad från de flesta skånska kommuner, inga krav på minimibemanning på privata vårdboenden. I avtalen står istället att vårdboendena ska redovisa bemanningen om kommunen kräver det.
Så sent som den 1 april 2015 återtog Helsingborg driften av tre vårdboenden från privata företag. Det drevs igenom 2013 av den dåvarande oppositionen och SD, mot den styrande treklöverns vilja.
Visst kan det vara en poäng med olika utförare om det leder till bättre kvalitet generellt. Men inte till priset av hattande fram och tillbaka. Det sker inte bara i Helsingborg utan också i andra kommuner.
Det blir allt svårare att rekrytera undersköterskor och sjuksköterskor. Vårdpersonal kan sluta och söka nya arbetsgivare – och gör det i ökad utsträckning, vilket kommuner och landsting måste ta större hänsyn till innan de beslutar om stora förändringar.
Kommunalt kan vara bra, privat kan vara bra. Men vårdpolitikerna måste sluta med att riva upp och förändra av ideologiska skäl. De måste ställa hårda kvalitetskrav oavsett utförare inklusive krav på bemanningsnivå och inte acceptera flera månader långa inkörningsperioder.
Det är respektlöst mot de gamla, mot dem som inte längre har tiden framför sig och krafter att klara sig på egen hand. Det gäller i Helsingborg och i alla andra kommuner.
Gå till toppen