Vellinge

Därför blir historiska huset inte restaurang

Galleri eller restaurang? Kommunalt eller privat ägnade? Åsikterna gick isär när kommunfullmäktige beslöt att sälja Falsterbos gamla stationshus för tre miljoner kronor.

Falsterbo Konsthall i nutid.Bild: Hussein El-Alawi
Kommunen har tidigare tagit in anbud på kulturhistoriskt värdefulla byggnaden som fram till för ett drygt år sedan fungerade som konsthall. Så vill den nya ägaren ha det även i framtiden.
Läs mer: Badgästerna tog järnvägen till Falsterbonäset
Kommunens önskan har också varit att stationshuset även i fortsättningen ska vara öppet för allmänheten.
Nya listan, Liberalerna och Sverigedemokraterna hade dock invändningar när ärendet avgjordes på onsdagskvällen.
Byggnaden - kulturhistoriskt värdefull – borde stanna i kommunal ägo och hyras ut som restaurang eller någon annan verksamhet. Gallerier finns det redan gott om Skanör-Falsterbo, hette det.
Kommunalrådet Carina Wutzler (M) fanns med i den majoritet som beslöt att sälja till Ulf Carlson och Cecilia Carlson Starck som sedan länge driver galleri i Malmö.
Läs mer: De tar över Falsterbo stationshus
Hur valde ni köpare?
– Vi tog in anbud för hur mycket olika intressenter var beredda att betala. De fick också beskriva den verksamhet de ville driva i huset. Den tidigare konsthallen var en upparbetad verksamhet som vi tycker kan leva vidare.
Carina Wutzler (M)Bild: Emil Langvad
Lade Ulf Carlson och Cecilia Carlson Starck det högsta budet?
– Ja, de beskrev dessutom en trevlig verksamhet och har erfarenhet av att driva galleri och utställningar.
Fanns det budgivare som föreslog andra typer av verksamhet?
– Någon erbjöd sig på sikt att driva servering.
Om detaljplanen för området ändrades skulle restaurang bli ett möjligt alternativ? Varför sker inte det?
– Dagens lokaler är ganska små. Restaurang kräver en utbyggnad. Men eftersom det här är ett väldigt speciellt hus tycker jag att man ska vara försiktig med sådana ingrepp.
Stationshuset i Skanör rymmer ju en restaurang trots att det också är litet?
– Ja, men om jag förstått det rätt har man önskemål om utbyggnad på något sätt.
Stationshuset i Skanör är kvar i kommunal ägo och hyrs ut? Kunde ni inte ha gjort samma sak i Falsterbo?
– I Falsterbo krävs omfattande underhållsåtgärder och vi ser inga större intäktsmöjligheter genom uthyrning. Det mest ansvarsfulla sättet att använda skattepengar är att sälja till en aktör som kommer att värna om huset.
Har kommunen någon återköpsrätt?
– I avtalet sägs att kommunen ska erbjudas förköpsrätt om den nya ägaren säljer vidare inom tre år. Men rent juridiskt är det inte bindande utan mer att se som en viljeyttring.
Vad händer om köparen vill ändra detaljplanen så att stationshuset kan användas som bostad i framtiden?
– Det kan jag inte ställa mig positiv till. Det här är ett hus som har ett speciellt värde för orten och då tycker jag ska vara en verksamhet som tillför Falsterbo något, säger Carina Wutzler.
Läs mer: Fler lokala artiklar från Vellinge kommun
Falsterbo staionshus 1908 när kung Gustav V besökte Falsterbo här på balkongen på Falsterbostation.
Gå till toppen