Malmö

Malmös miljödirektör tycker att miljöarbetet går för långsamt

Kerstin Åkerwall är miljödirektör i Malmö.Bild: Albin Brönmark
Malmö kommer inte att nå sina miljömål. Endast två av nitton områden i miljöprogrammet ser ut att bli klara till 2020.
– Tyvärr har vi en bra bit kvar miljömässigt innan vi kan kalla oss hållbara här i vår stad. Miljöredovisningen för 2016 ger oss ingen större anledning att slå oss för bröstet, säger Kerstin Åkerwall, miljödirektör i Malmö stad.
Det var 2009 som Malmö kommunfullmäktige satte upp fyra övergripande miljömål, många delmålskulle vara uppnådda 2020.
Vid onsdagens redovisning av miljöläget i stan framkom det att utvecklingen går åt rätt håll, men takten är på tok för långsam.
Till exempel kommer inte alla måltider som Malmö kommun serverar att vara ekologiska år 2020, som var ett av målen. I bästa fall sker det 2021, men mer troligt först 2028.
Bland annat måste den förnybara energiproduktionen öka och en mer hållbar stadsplanering behövs för att Malmö ska kunna kalla sig en klimatsmart stad.
– Jag hoppas också att vi i Malmö stads nya organisation, som ska vara på plats under 2017, blir bättre på att integrera hållbarhetsarbetet i det dagliga arbetet, säger Kerstin Åkerwall.

Målen som Malmö får svårt att nå

1. Sveriges klimatsmartaste stad. År 2020 ska Malmö stads egen organisation vara klimatneutral och år 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 procent av förnybar energi.
2. Framtidens stadsmiljö finns i Malmö. Malmö ska år 2020 vara ett levande och ledande kunskaps-, demonstrations- och utvecklingscentrum för hållbar stadsutveckling. De som vistas i Malmö ska uppleva en god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft.
3. Naturtillgångar brukas hållbart. Malmös naturresurser, i form av marken, havet, kalkberggrunden, grundvattnet och den biologiska mångfalden, är värdefulla tillgångar som år 2020 skyddas och brukas på ett hållbart sätt.
4. I Malmö är det lätt att göra rätt. År 2020 präglas resursanvändningen av hållbarhet och långsiktighet. Det är enkelt att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering för såväl näringslivet, Malmöbon som i Malmö stads organisation.
Gå till toppen