Wimans blogg

En kostym för Europa är för stor för en svensk vardag

Det finns alltid två sidor av myntet, eller sedeln om ni så vill - eller ska vi säga bankkontot?

MFF fick runt de 40 miljoner kronor för Vidar Örn Kjartansson som Sydsvenskan hävdat tidigare.Bild: JOHAN BERNSTRÖM
Den plötsliga försäljningen av Vidar Örn Kjartansson i somras vände ett ekonomiskt underskott till vinst för 2016 för MFF och det kan tyckas viktigt på pappret.
Å andra sidan så konstaterar MFF i sin ekonomiska redovisning att:
"Även intäkterna från spelarförsäljningar sjönk från den osedvanligt höga nivån 2015 till 40,5 miljoner kronor i år."
Det innebär att MFF fick runt de 40 miljoner kronor för Vidar Örn Kjartansson som Sydsvenskan hävdat tidigare. Men det visar också hur starkt köp och försäljningar kan fluktuera från år till år.
2016 kunde det ju faktiskt med ett tufft strategiskt beslut att inte sälja Kjartansson ha blivit noll kronor i intäkter på spelarsidan.
Därför formulerar MFF också om sitt mål att ha en ekonomi i balans varje år. I den nya skrivningen står det:
Målsättningen om ett positivt ekonomiskt resultat är oförändrad men planeringen utgår ifrån cykler om några år. Orsaken är att spelarförsäljningar och intäktervarierar kraftigt mellan åren. När dessa intäktsposter är stora ska det ekonomiska resultatet vara positivt men under enskilda år när de är låga kommer det enligt flerårsplaneringen att finnas risk för underskott."
Med den skrivningen kunde MFF tagit ett underskott för 2016 utan att bryta mot egna målsättningar, men den kan ju snarare ses som en gardering mot framtiden.
Och det är klart att MFF har svårt att bara tänka i ettårscykler ekonomiskt - både vad gäller att spara och "slösa". Men det speglar också vikten av att klubben ständigt håller sig i den absoluta toppen, några hundår i mitten av allsvenskan skulle snabbt kunna tära inte bara på förtroendekapitalet från supportrarna utan även det på banken.
Tänk er ett 2017 där MFF inte når Europagruppspel i höst och många spelare försvinner i sommar och höst på utgående kontrakt och därmed många spelare måste in. Då kan året mycket väl handla om tydlig förlust.
Att det ändå fanns ett ekonomiskt avvägande i försäljningen av Kjartansson, hymlar inte Håkan Jeppsson med. MFF hade tvingats ta på sig för höga strukturella kostnader (truppen blev för stor, inga spelare försvann förra vintern) samtidigt som man fick ett enormt bra bud.
Truppen har varit för stor och dyr, det är en markering från klubben om att supportrarna inte ska ha orimliga förväntningar på förstärkningar.
Samtidigt är det en balansgång precis som försäljningen av Vidar Örn Kjartansson, för den sportsliga framgången är ju minst sagt viktig för den ekonomiska utvecklingen.
Smakar det, så kostar det. Och ibland måste det kosta innan man känner smaken. Som bekant tycker jag att truppen behöver någon mer bredd på toppen och kanske en något minskad bas, om ni förstår vad jag menar.
Men MFF-styrelsen är i sin bilaga till själva de ekonomiska siffrorna tydlig med att dagens kostnadsram är för stor i längden utan Europaspel. Klubben är beroende av att nå Europa med viss regelbundenhet, en möjlighet som vi dessutom vet förminskas vad gäller Champions League från nästa år.
Det väsentligaste annars i MFF-ekonomin är nog att CL-åren flyttat över risker till möjligheter. Köpet av stadion och minskade lånebelopp på denna, gör att ängslan för eventuella kortsiktiga bakslag kan vara mindre. MFF har fått en arbetsro som är få förunnad.
Det egna kapitalet är gigantiskt, de likvida medlen osannolika, soliditeten - solid.
Förvaltningen av klubbens stora kapital tycks ske med stort förnuft från styrelse och vd Niclas Carlnén (möjligen då något övernitiskt ur sportslig synpunkt). Förbättringar av stadion har gjorts - egna lokaler, gym och nästa steg är träningsplanerna utanför (dock i form av hyra) till exempel - man vann SM-guld och gick med plus trots att det inte blev Europaspel. Och ja, spelarförsäljningar är en naturlig del i det långa loppet, för att det ska gå ihop måste de inbringa långt mer än vad köpen kostar.
Läs alla artiklar om: MFF:s bokslut 2016
Gå till toppen