Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Kirsebergsskolan riskerar böter för stök

Elever berättar om slagsmål varje dag och att elever går runt med fickkniv. På lektionerna kastas det med stolar och elever går ut och in ur klassrummen. Nu riskerar Kirsebergsskolan en miljon kronor i böter för bristerna i studiero.

Skolan brister både när det gäller särskilt stöd, trygghet, studiero och förutsättningar för lärande, tycker Skolinspektionen som hotar med böter om inte situationen förbättras.
Ett utdrag ur rapporten visar graden av stök på skolan: "Elever tramsar, skriker, kastar suddgummi och pennor, spelar musik högt i klassrummet, springer runt och går in och ut ur klassrummet ... det kommer in elever från andra klasser i klassrummen och stör lektionerna ... elever har satt på brandlarmet flera gånger under hösten så att brandkåren kommit ... lektioner har fått avbrytas på grund av slagsmål mellan elever ... det är allra stökigast när de har vikarier, och att det då ofta blir kaos. Med kaos säger eleverna att de menar att ingen lyssnar, att alla stör och att det kastas stolar och lyfts bord."
Detta är elevernas beskrivning av sin klassrumsvardag på Kirsebergsskolan. Men intervjuade lärare beskriver också hur uppåt halva lektionerna används till att skapa studiero. Rektorn säger att situationen har varit så åtminstone sedan hösten 2015.
Både lärare och elevhälsopersonal vittnar också i Skolinspektionens intervjuer om att elever som behöver särskilt stöd, inte får det. Stora klasser och många elever med stödbehov gör att lärarna inte hinner ge det stöd som behövs.
Enligt elevhälsan finns det elever som har utretts och bedömts vara i behov av assistans, men som ändå inte har fått det på hela höstterminen. Skolinspektionen bedömer att bristerna är allvarliga.
Också utanför lektionstid är det stora ordningsproblem. Flera elever uppger i Skolinspektionens intervjuer att de inte känner sig trygga på skolan. De berättar om slagsmål varje dag, "jättemycket bråk", svordomar och nedsättande ord, och att vissa elever går runt med fickknivar.
Flera lärare bekräftar elevernas berättelser, och säger att eleverna inte alltid vågar gå ut på rast. Personalen anmäler inte alltid kränkande behandling till rektorn, vilket de ska göra. Det känner Skolinspektionen igen, och konstaterar att man vid ett flertal tillfällen de senaste åren har utrett enskilda ärenden om elever på skolan, där skolpersonal och rektor har brustit i att rapportera kränkningar vidare.
Enligt rektorns uppgifter till Skolinspektionen har situationen på skolan pågått sedan förra hösten. Grundskoleförvaltningen har redan tidigare identifierat Kirsebergsskolan som en skola med stora utmaningar. Därför har skolan fått extra pengar och hjälp det senaste året, säger grundskoledirektör Anders Malmquist.
– Vi har stärkt upp elevhälsan med två socialpedagoger, och nu håller vi på att rekrytera en extra skolledare. Från förvaltningen kommer också stöd till lärarna för att stärka ledarskapet i klassrummet, och vi har organisationspsykologer som hjälper rektorerna, säger han.
I våras anställdes en skolvärd och skolan har inrättat ett bemannat uppehållsrum, men varken lärare, elevhälsopersonal eller rektor tycker att det är nog.
Skolinspektionens inspektion av Kirserbergsskolan är en del av en större granskning av en rad Malmöskolor. Här finns de bedömningar som har kommit hittills för varje enskild skola.
Läs alla artiklar om: Skolinspektionens granskning
Gå till toppen