Åsikter

Läsartext: Vansinne att vi ibland är en tullgrupp i tjänst i hela Skåne och Blekinge

63 kilo cannabis som Tullverket i södra Sverige beslagtog nyligen.Bild: Bj√∂rn Lindgren/TT, Björn Lindgren/TT
Tråkigt att du inte kunde svänga förbi hos oss på Tullverket Malmö när du ändå var här nere, Anders Ygeman. Nästa gång någon representant för regeringen har tid att komma ner, är ni välkomna. Till dess får ni gärna titta lite närmare på fakta om en myndighet som förefaller vara bortglömd i budgetpropositioner, möten angående det eskalerande våldet i samhället och allmänna diskussioner kring fikabordet.
Under 2015 tog Tullverket 165 kilo amfetamin, 83 kilo kokain och 2,8 kilo heroin i beslag. Polisen tog under samma år 363,3 kilo amfetamin, 30,9 kilo kokain och 5,4 kilo heroin. Antalet tulltjänstemän i yttre tjänst var 373 stycken år 2015, motsvarande siffra hos polisen var 7 508 stycken (enligt Polistidningen.se).
Polisen måste givetvis hantera långt fler brott än vi på Tullverket, men siffrorna talar ändå för sig själva. Vi är duktiga på vårt jobb och vi är effektiva, men vi vet också att det passerar stora mängder narkotika, vapen, alkohol, tobak och andra varor som man inte får ta fritt över gränsen. Vi har inte personal nog att upptäcka dem, och det är frustrerande.
Den allra största mängden olagliga varor kommer in i Sverige i Skåne- och Blekingeregionen. Trots det är vi här allt för ofta endast en eller två grupper i tjänst på runt 10 gränsövergångar (då räknar jag inte småbåtshamnar och mindre flygplatser).
Varorna vi missar hamnar sedan inne i landet och göder den grova organiserade brottsligheten, lockar nya ungdomar in i den kriminella världen, genererar våldsbrott och kostar samhället miljardbelopp att hantera. Pengar som skulle kunna göra betydligt större nytta inom andra användningsområden.
Vid beslag talas det om samhällsnytta, en ungefärlig beräkning av vad det hade kostat samhället om de olagliga varorna istället tagit sig hela vägen till gatan. Samhällsnyttan för enbart narkotikabeslagen täcker så gott som hela kostnaden för brottsbekämpningsenheten vid Tullverket, och då kan vi dessutom lägga till den för alkohol, vapen och andra varor som inte får transporteras fritt över gränser.
Med detta i åtanke är det rent ut sagt vansinne att inte lägga resurser på en uppenbarligen effektiv myndighet som Tullverket.
I regleringsbrevet 2017 från Regeringen till Tullverket står bland annat ”att förhindra smuggling av narkotika och vapen liksom att förhindra storskalig eller frekvent införsel av alkohol och tobak är särskilt viktigt/…/”. Jag och flera av mina kollegor undrar hur vi ska utföra dessa uppdrag med en ständigt minskande personalstyrka och utrustning som i många fall är bristfällig och i vissa fall obefintlig.
Norska tullen gör väldigt stora beslag med hjälp av vägkameror och fast scanner (fungerar som en gigantisk röntgenapparat och genomlyser långtradare). Dessa beslag har dessutom i de allra flesta fall kommit in via Sverige. Bara i Skåne- och Blekingeregionen finns det minst fem kontrollplatser som skulle ha stor nytta av en fast scanner eftersom en stor del av godstrafiken kommer här. Saknas en scanner så får personalen gå igenom långtradaren för hand.
Teknik i all ära, det är personalen som gör beslagen. Och personal är vi inte bortskämda med. Bara i Skåne- och Blekinge har personalstyrkan minskat med nästan 100 personer sedan 2007, mer än en tredjedel. Detta parallellt med att trafikflödet och antalet resande ständigt ökar. Det är för oss synnerligen märkligt att Tullverket förbises och negligeras när vi har möjlighet att stoppa brottslighet redan vid gränsen, till en i sammanhanget väldigt låg kostnad.
Samtidigt som regeringen enligt budgetförslaget för 2017 anser ”att minskningen av antalet utförda fysiska kontroller de senaste åren är otillfredsställande” kan uppenbarligen ingen se sambandet med den minskade personalstyrkan. För oss som jobbar ute på gränsen är det en väldigt enkel ekvation, det finns ingen som kan utföra de fysiska kontroller som regeringen önskar.
Anders Ygeman med kollegor, vi har kunskapen och viljan att förhindra smuggling. Kan ni ge oss de resurser vi behöver?

Katarina Trolle Liljegren

Katarina Trolle Liljegren är tullinspektör och arbetar i södra Sverige.
Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Läs alla artiklar om: Smugglingen till Sverige
Gå till toppen