Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Små resurser mot ryskt informationskrig

I gränslandet mellan krig och fred utsätts Sverige för ständiga attacker med rysk avsändare. Men trots ökad medvetenhet och ett allt mer aggressivt Ryssland saknas resurser, enligt Psyopsförbandet som övervakar informationsmiljön.

Radiospecialisten Mattias Burling demonstrerar en mobil radiostudio vid Psyopsförbandet i Enköping. Han är civilanställd och arbetade bland annat för förbandet under Libyeninsatsen.Bild: Fredrik Sandberg/TT
På Ledningsregementet i Enköping står rader av gröna containrar uppställda. Inuti ryms mobila tryckerier och radiostationer, redo att rullas ut när infrastrukturen inte längre fungerar. Hittills har de bara använts när Psyopsförbandet övat.
Det är ett av Försvarsmaktens nyaste förband, med uppdrag att vinna informationskrig genom att påverka beteenden hos godkända målgrupper. I Libyen skedde det bland annat genom flygblad över Gaddafistyrda områden, i Afghanistan genom affischer.
Omställningen till ett nationellt försvar har gett Psyopsförbandet nya arbetsuppgifter. På hemmaplan hade förbandet kunnat användas för informationsspridning vid branden i Västmanland – om andra myndigheter bara vetat om att det existerade.
– I fredstid kan vi vara ett stöd nationellt. Men vi kan också utföra motangrepp vid militära angrepp, då kan vi gå ut med kontrainformation som framhäver vår subjektiva sanning, säger Anton Lif, chef för ett taktiskt psyopsteam.
Mycket av verksamheten omfattas av sekretess. Men bortom högtalarbilar, klistermärken och kylskåpsmagneter arbetar Psyopsförbandet med att upptäcka och bemöta påverkansoperationer och psykologiska operationer riktade mot Försvarsmaktens intressen i det som man kallar för informationsmiljön.
– Här spelar Ryssland i en helt egen liga. För oss handlar det mycket om att följa militär övningsverksamhet och vad som kommuniceras kring den, kring Sveriges gränser, Östersjön och Barentsregionen, säger Patrik Thomé som varit förbandschef sedan starten 2011.
En händelse som visar hur Ryssland jobbar med påverkan och desinformation är underrättelseoperationen 2014 då en misstänkt ubåt jagades i Stockholms inlopp. Då spreds felaktig information om att ubåten var nederländsk, en uppgift som återgavs i svenska medier.
– Ryssland var pionjärer på alternativa fakta. I det här fallet spred de uppgifter avsedda att förlöjliga det svenska agerandet, precis det som vi är satta att upptäcka. De försöker så tvivel kring vår trovärdighet och förmåga, när vi ser sådant ger vi förslag på vad man kan göra åt det.
Stefan Löfven (S) har sagt att det – i ljuset av det amerikanska presidentvalet – inte går att utesluta rysk påverkan på nästa val. Patrik Thomé delar statsministerns oro, även om det är oklart huruvida det skulle falla inom Försvarsmaktens ansvarsområde att bemöta. Olika aktörer försöker övervaka sina bevakningsområden i informationsmiljön.
Eftersom Psyopsförbandet bland annat är ett operativt stöd är det viktigt att omvärldsbevakningen sker här och nu. Men förbandets drygt hundra anställda, varav tre fjärdedelar jobbar deltid, räcker inte till, enligt Thomé.
– Vi är för få kontinuerligt tjänstgörande för att kunna ha en kontinuerlig övervakning av informationsmiljön. Vi kan göra det styckevis och delvis, men inte i den utsträckning som det finns behov av, konstaterar han.

Fakta: Psyopsförbandet

Psyopsförbandet är en del av Ledningsregementet och är operativt sedan 2011. Består av 105 personer, både militär och civil personal med olika bakgrund. Kompetenser som efterfrågas är bland annat marknadsföring, psykologi och kommunikation.
Psyops står för psykologiska operationer, och har som mål att påverka beteenden och attityder hos målgrupper i ett konfliktområde. Det kan handla om att få människor att rösta i ett val eller lämna över sina vapen. Budskapen sprids till godkända målgrupper främst genom möten och samtal men också genom trycksaker och radiosändningar.
Psyopsförbandet hade tidigare ett internationellt fokus, men har nu ställt om. I Sverige kan förbandet stötta andra myndigheter i fredstid. Psyopsförbandet övervakar också informationsmiljön, vilken omfattar alla individer, organisationer och system som samlar in, bearbetar och sprider information eller agerar med stöd av information.
Psyopsförbandet förändrar beteenden och attityder i syfte att uppnå militära målsättningar inom ramen för militära operationer nationellt och internationellt.
Källa: Psyopsförbandet

Fakta: Psykologiskt försvar

I den försvarspolitiska inriktningen för 2016–2020 framgår att Sverige ska återupprätta ett modernt totalförsvar för att hantera hot och utmaningar som följer det försämrade säkerhetspolitiska läget i omvärlden och den ökade osäkerheten i närområdet.
Totalförsvaret rymmer ett återskapande av ett psykologiskt försvar i syfte att säkra ett öppet och demokratiskt samhälle med åsiktsfrihet och fria medier. Redan i fredstid ska samhället öka förmågan att möta påverkansoperationer, både politiska, psykologiska, ekonomiska och militära.
Så här beskriver Psyopsförbandet sin roll i det psykologiska försvaret: "Psyopsförbandet utgör myndigheten Försvarsmaktens verkansmedel mot påverkansoperationer riktade mot Försvarsmaktens ansvarsområde. Psyopsförbandet har även i uppgift att kunna ge råd eller förse andra myndigheter med beslutsunderlag avseende vilka åtgärder som kan vidtas för att skydda sin verksamhet mot påverkansoperationer."
Styrelsen för psykologiskt försvar lades ner 2008 och uppgifterna togs över av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2009.
Källa: Regeringen, MSB, Psyopsförbandet
Gå till toppen