Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Personalbrist och för få vårdplatser bidrog till åtta dödsfall på skånska sjukhus förra året

En kvinna med svåra tarmproblem får vänta 16 timmar på akuten i Lund. En patient dör av hjärtstillestånd efter att ha träffat sex olika läkare i Helsingborg. Åtta av tretton dödsfall i vården som delvis förklaras av vårdplatsbrist eller personalbrist 2016 inträffade i Skåne.

Det visar en genomgång av anmälda fall som tidningen Sjukhusläkaren har gjort. Sju av de åtta dödsfallen i Skåne som lex Maria-anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) inträffade på Skånes universitetssjukhus (Sus), ett på Helsingborgs lasarett.
Två exempel:
En nyopererad ryggpatient på Sus flyttas mot operatörens vilja till en vårdavdelning, därför att det är brist på plats där övervakningen är bättre. Natten efter flytten dör patienten, efter att ha fått stora mängder smärtstillande.
En patient kommer först till en akutmottagning, men flyttas till Helsingborgs lasarett med misstänkt inflammation i bukspottskörteln. Hen träffar sex olika läkare, och de prover som togs på lördagen analyseras först på tisdagen. Patienten dör fyra dagar senare av hjärtstillestånd. "Otillräckligt bemannat med överläkare och dålig kontinuitet i läkarbemanningen" samt "välkänd vårdplatsproblematik" nämns som förklaring.
Sjuksköterskorna på Akutavdelningen i Helsingborg är missnöjda med arbetssituationen.Bild: Tom Wall
Mats Molt, regional chefläkare i Skåne, ser mycket allvarligt på uppgifterna.
– Patientsäkerheten är den enskilt viktigaste frågan för oss, så vi tar självklart uppgifterna på största allvar. Vi vet att vi saknar vårdpersonal, speciellt sjuksköterskor, och det bekräftar tyvärr den här rapporten. Platsbristen är ett lika akut problem – tvingas en patient läggas in på fel avdelning fördubblas riskerna att något går fel.
Mats Molt tillträdde på sin post i oktober förra året och inledde för ett par veckor sedan en genomlysning av den skånska sjukvården med inriktning på patientsäkerheten.
– Om det finns något positivt med rapporten, så visar den i alla fall att vi är medvetna om situationen. Rapporten baseras ju på våra egna anmälningar Ivo. Nu ska vi arbeta för att vända situationen.
Sju av de åtta dödsfallen i Skåne inträffade på SUS. Det betyder dock inte att situationen är värre där än i resten av regionen, menar Björn Eriksson, förvaltningschef på SUS.
– Nej, det beror snarare på storleken på sjukhuset och att vi är extra känsliga för de här problemen då vi gör de mest avancerade behandlingarna. Med det sagt så ser vi jätteallvarligt på läget – att öka mängden vårdplatser och personal är högst upp på vår agenda.
Facktidningen Sjukhusläkaren har gått igenom samtliga lex Maria-ärenden 2016 som handlar om att patienter som avlidit på sjukhus, sammanlagt 55 stycken. Alla patienterna har haft svåra sjukdomar men i tretton anmälningar nämns vårdplatsbrist, personalbrist eller hög arbetsbelastning som bidragande orsaker till dödsfallen.
Här är de övriga fallen, som alla inträffat på Sus.
• Ung och svårt sjuk patient kommer in till akuten. Två läkare bedömer att hen behöver läggas in på medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA) men det saknas plats. Ny läkare vill skicka hem patienten, men hen blir sämre och skickas till IVA. Avlider av komplikationer.
• Höggravid kvinna skickas akut till specialistmödravården i Malmö, misstänkt havandeskapsförgiftning. Specialistläkare diskuterar inläggning och igångsättning men "det fanns inga tillgängliga vårdplatser". Kvinnan åker hem, och ska återkomma nästa dag men fostret dör, troligen av bakteriell infektion.
• Kvinna med stopp i sin stomi hänvisas till Lund från akuten i Malmö på grund av hög belastning där. Hon får vänta i 16 timmar på akuten i Lund eftersom det är vårdplatsbrist på kirurgisk akutvårdsavdelning (KAVA). När hon väl får vårdplats beslutas om operation. Då upptäcker man vävnadsdöd i tarmen, kvinnan avlider morgonen efter.
• Äldre man med hjärtsjukdom och KOL opereras och vårdas därefter i respirator på IVA. När han tas ur respiratorn behöver han fortfarande andningshjälp, men på grund av platsbrist läggs han på en urologavdelning där sådan inte finns. Han blir sämre och avlider.
• Äldre kvinna kommer till akuten med yrsel och hjärtklappning. Hög arbetsbelastning gör att läkare missar att kolla blodgaser, som visar syresättning. Hon blir sedan akut sämre och avlider på IVA.
• För tidigt född bebis med misstänkt blodförgiftning får för tio gånger för hög dos läkemedel, vid fyra tillfällen av tre olika sjuksköterskor. Misstaget upptäcks och åtgärdas, men bebisen blir sämre och avlider samma dag.
Gå till toppen