Nyheter

Kroppskameror ska filma allt polisen gör

Innan året är slut bär flera hundra svenska poliser kroppsburna kameror som dokumenterar allt de är med om. Oslagbar bevissäkring och ett objektivt öga på allt polisen gör – och utsätts för.
– Vi ser det bland annat som en rättssäkerhetsfråga, säger projektansvarige Joakim Söderström.

Det har förekommit kroppsburna poliskameror på flera håll i Sverige i flera år. Alltid på lokala intiativ, på försök och i liten skala – enstaka kameror. Nu är det på väg att ändras.
Kamerorna spelar in allt de gör - och det de utsätts för. Till vänster Londonpolisens kamera utan skärm, till höger Göteborgspolisens variant som användes på prov med gott resultat.Bild: Joakim Palmkvist
Senaste initiativet kommer från Stockholmspolisen, som vill använda kroppsburna kameror i den pågående insatsen Mareld, riktad mot gängbrottsligheten i nordvästra Stockholm.
– Man ser en stor potential med tanke på det hot och våld personalen utsätts för. Det är ett tungt skäl till att prova det här på bredare front - arbetsmiljöfrågan, helt enkelt, säger Joakim Söderström.
Han är polisinspektör från Skåne men tjänstgör just nu vid utvecklingscentrum i Stockholm med projektansvar för att rusta upp all polisiär kameraanvändning. Kroppsburna kameror regleras inte i kameraövervakningslagen. På allmän plats: inga problem. Vid insatser i exempelvis en privatbostad krävs mer – som en brottsmisstanke.
– Nyckelprincipen är att ändamålet är att bekämpa brott. Man ska inte använda det om man inte behöver det, regeringsformen garanterar enskilda skydd mot intrång i den personliga integriteten säger Joakim Söderström.
Joakim Söderström är projektansvarig för polisens upprustning av den nationella övervakningsförmågan. Inklusive både fasta och rörliga kameror.
Kravallerna på måndagen i Stockholmsförorten Rinkeby, som ingår i operation Marelds område, visar på den möjliga nyttan med kroppsburna kameror. En polisman sköt verkanseld under sammanstötningar med kriminella som eldade bilar och kastade sten.
Bilder från kameror på både skytten och skyttens kollegor hade underlättat bedömningen av om situationen krävde vapenanvändning.
– De internationella studier vi har tagit del av visar på en dramatisk nedgång både i hot och våld mot poliser och i antalet anmälningar mot poliser om övervåld, säger Joakim Söderström.
Forskning vid College of Policing i London, baserad på kameraförsök med 650 poliser, visar att anmälningarna mot poliser minskade med 33 procent under ett år. Översatt till svenska förhållanden innebär det att fler än femhundra av de cirka 1 600 polisingripanden som anmäls årligen hade försvunnit.
– Effekten av sådana här kameror är dubbel. Dels skärper sig människor och anklagar inte poliser hur som helst, dels skärper sig poliserna, har Nerys Thomas, forskningsledare vid College of Policing tidigare sagt till Sydsvenskan.
Efter försöken har alla Londonpoliser utrustats med kroppsburen kamera.
Läs mer:Poliser kan utrustas med kameror i uniformen
Två ytterligare poänger med kroppskameror på poliser är avskräckning och bevissäkring. Det första – en dämpande inverkan på bråkstakar eller fyllerister som ser en påslagen kamera – vittnar flera poliser om i Göteborg, där tre kameror användes av yttre personal 2015-2016.
Ett våldtäktsärende på Första Långgatan i Göteborg visar värdet av bilderna som bevismaterial. När rättens ledamöter direkt fick ta del av den utsatta kvinnans berättelse skärptes straffet. Mannen dömdes för fullbordad våldtäkt och att betala 120 000 kronor i skadestånd.
– Det kan möjligen finnas en risk för bevisinflation - att domstolarna alltid förutsätter att det finns film i ett ärende och att det på sikt kan urholka värdet på en polismans vittnesmål, säger Joakim Söderström.
Han vill inte lova något ännu, men säger att allt talar för att kroppsburna kameror sätts in i insatsen Mareld under 2017. Det finns en del tekniskt att lösa först.
Bara under försöket i London samlade 650 poliser in 50 000 videoklipp på ett år.
– Materialet måste kunna tas om hand på ett strukturerat sätt. Hur bevaras det? Hur får man in det i en utredning - de frågorna måste vi lösa på ett vettigt sätt.
Sedan gäller det att välja rätt utrustning. Svensk polis har redan tittat närmare på tjugofem olika kameramärken och avfärdat en handfull.
– Min gissning är att vi kan gå igång med ett skarpt pilotprojekt i Stockholm till hösten, säger Joakim Söderström.
– Först om ett antal år kan det rullas ut över hela landet om ett sådant beslut skulle fattas av rikspolischefen.
Gå till toppen