Malmö

Sjukhuset i Malmö blir större och dyrare

Notan för ombyggnaden av sjukhuset i Malmö kan landa på tio miljarder kronor, istället för sju. Den nya vårdblocket som byggs mitt i området ritas nu om för att bli flera tusen kvadratmeter större, och högre.

– Istället för 65 000 kvadratmeter tror vi nu att vi kan få ut 110 000. Det är klart att det blir dyrare, säger Ingrid Lennerwald (S), ordförande i den beredning som hanterar sjukhusombyggnaderna.
När beslutet att bygga om de stora sjukhusen togs av Region Skåne 2013 var budgeten för Skånes universitetssjukhus i Malmö 4,5 miljarder kronor. När arbetet startade 2015 hade det justerats upp till 6,8 miljarder. Hela ombyggnaden ska vara klar 2023.
I Beredningen för framtidens sjukvård diskuteras nu planförändringar för om- och nybyggnader som innebär att investeringskostnaderna kan bli upp emot tio miljarder kronor.
– Ja, och det har jag också sagt i regionfullmäktige, säger Ingrid Lennerwald.
Delar av sjukhusområdet i Malmö är en stor byggarbetsplats, och kommer att vara det fram till 2023.Bild: Sandra Henningsson
Det som står för fördyringen är förslag om att bygga vårdblocket (som kallas det gröna) ännu större och högre, att utöka en servicebyggnad med labblokaler, och att göra befintliga och nya kulvertar bredare. Dessutom står det klart att de två "evakueringshusen", ett mot Pildammsvägen och ett innanför Jan Waldenströms gata, är så solida att de kan stå kvar och användas som vårdbyggnader.
– I den gröna byggnaden, har vi nu bestämt att operationssalar med tung utrustning ska ligga på de nedre våningarna. Då behöver man vidga bottenplattan och utrymmet blir större i hela huset, säger Ingrid Lennerwald.
Vårdblocket har skissats med åtta våningar, men det finns förslag om upp till tio våningar. Hela byggnaden får nästan dubbelt så många kvadratmeter som man projekterat från början.
Det tycks inte finnas någon politisk oenighet kring processen. Stefan Lamme (M), vice ordförande, påpekar att det är regionstyrelsen som velat se alternativ med större byggnader på sjukhusområdet. Och att kvadratmeterpriset inte har stigit.
Han är mer bekymrad över att Region Skånes svaga resultat, samtidigt som man står inför mångmiljardinvesteringar på sjukhusområdena i Helsingborg, Malmö och Lund.
– De pengar som vi hade räknat med att kunna ta från budget till investering, blir det inte så mycket med. Om vi kunde avsätta en miljard per år, hade det varit enklare, säger Stefan Lamme.
Gå till toppen