Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Ekström tror på prov som rättesnöre

Gymnasieminister Anna Ekström (S) är fortfarande inriktad på att de nationella proven ska få större betydelse i betygsättningen. Men då måste proven bli säkrare mot fusk.

Gymnasieminister Anna Ekström (S) tror på de nationella proven. Arkivbild.Bild: Mikael Andersson/TT
Nyligen rapporterade SVT:s Uppdrag granskning om hur både elever och lärare fuskar och tänjer på regler vid nationella prov. Enligt nästan var tionde lärare förekommer det att pedagoger hjälper elever på ett otillåtet sätt före, under eller efter provtillfället.
Avslöjandet upprörde gymnasieminister Anna Ekström som på fredagen träffade Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo för att höra hur myndigheten arbetar mot regelbrott.
– Med de besked jag fått i dag känner jag mig trygg med att Skolinspektionen tar sin uppgift på allvar att granska skolornas arbete mot fusk, säger Anna Ekström till TT.
Helén Ängmo konstaterar att det är sällsynt att fusk anmäls, och när det sker är det i regel anonymt. Hon understryker också att Skolinspektionen inte kan ha koll på vartenda provtillfälle i landets skolor. Att provreglerna följs är i första hand rektorernas och skolhuvudmännens ansvar, och det är på den nivån Skolinspektionen följer upp. Men de nationella proven kan bli del i en fördjupad granskning nästa år.
– Vi har planerat att inom vår kvalitetsgranskning göra mer inom betyg och bedömning, inklusive prov, nästa år. En sådan granskning kan bara omfatta ett litet antal skolor, men det kan vara värdefullt ändå att se vad vi kan hitta och få upp frågor till diskussion, säger Ängmo.
Till saken hör att de nationella proven står inför en stor omgörning. I september väntas ett lagförslag om digitaliserade prov och Skolverket har fått i uppdrag att förbereda för detta. En av fördelarna med digitaliserade prov är att risken för fusk bör minska, bedömer Anna Ekström.
– Med digitala prov försvinner möjligheter till fusk, till exempel därför att posthanteringen försvinner. Men nya säkerhetsproblem uppstår – det är inte alltid som IT-system fungerar hundraprocentigt. Men jag är övertygad om att fördelarna vida överstiger nackdelarna, säger Anna Ekström.
Hon håller också fast vid vad hon sagt tidigare: De nationella proven bör sannolikt få större tyngd i betygsättningen.
– Det är något jag fortfarande vill titta noga på.

Fakta: Nationella prov

Nationella prov ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig betygsättning i skolan.
Nationella prov genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan och i vissa kurser i gymnasieskolan.
Inom kommunal vuxenutbildning finns nationella prov inom SFI och i vissa kurser på gymnasial nivå.
De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper.
De nationella proven konstrueras på uppdrag av Skolverket av flera av landets universitet och högskolor.
Källa: Skolverket
Gå till toppen