Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Malmö högskola straffar fyra studenter för fusk

Avslöjandena gäller plagiering samt en otillåten mobiltelefon vid salstentamen. Två studenter straffas med avstängning och två får en varning.

Niagarahuset på Malmö högskola.Bild: Lars Brundin
Malmö högskola har avslöjat fyra studenter som misstänks ha försökt fuska sig till bättre resultat.
En pedagogikstuderande kvinna lämnade in en hemtentamen som enligt högskolans disciplinnämnd "uppvisar hög överensstämmelse med en annan students text".
Kvinnan hävdar att hon tagit hjälp av den andra studenten och utifrån detta gjort en "mall" som hon av misstag råkat skicka in istället för sitt egenproducerade arbete.
Men högskolans disciplinnämnd, som leds av rektor Kerstin Tham, bedömer att kvinnan i själva verket försökte vilseleda examinatorn. Hon straffas med sex veckors avstängning från undervisning, prov och annan verksamhet.
En annan kvinna lämnade in en B-uppsats i forskningsmetodik och fördjupningsarbete som i högskolornas kontrollsystem Urkund visade sig till 92 procent vara plagierat från andra källor. Kvinnan medger att hon fuskat och förklarar sitt handlande med "ekonomiska och personliga problem". Även hon straffas med sex veckors avstängning.
Även en företagsekonomistuderande man anklagas för plagiat eftersom ett arbete som han lämnat in "uppvisar mycket stora likheter med en annan students".
Mannen förnekar fusk och menar att det är logiskt att arbetena liknar varandra eftersom han och den andra studenten har använt samma teorier och gjort analys på samma företag. Eftersom disciplinnämnden bedömer att det inte "fullt ut gått att utreda" om alla misstänkta textstycken är plagiat får studenten en varning istället för en avstängning.
Även en man som ertappades med en mobiltelefon i fickan vid en salstentamen straffas med en varning.
Disciplinnämndens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.
Gå till toppen