Ekonomi

SAS: Flygskatt ger Kastrup nya långlinjer

Skulle förslaget om flygskatt införas i Sverige kommer interkontinentala nysatsningar ske i Köpenhamn. Det skriver SAS i ett remissvar till regeringen.

Antalet resenärer per år från svenska flygplatser väntas minska med 450|000–600|000 om flygskatt införs. Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Österrike och Norge har flygskatt. Arkivbild.Bild: Christine Olsson/TT
Förslaget till flygskatt är ogenomtänkt, verkningslöst och skatten slår orättvist. Ungefär så formulerar sig många av de myndigheter och intressenter som nu gett sin syn på förslaget och vars remissvar TT läst.
Enligt SAS skulle skatten kunna innebära att eventuella nya satsningar på längre rutter mellan kontinenter, som mellan Sverige och USA eller Asien, i stället kommer att ske utanför Sverige.
"Det är ingen tvekan om att fokus på eventuella nysatsningar vad gäller interkontinentala linjer som en konsekvens av en skatt, kommer att ligga på Köpenhamn. Det är värt att notera att en daglig interkontinental linje kommer att få en skattebelastning med runt 35 MSEK/år." skriver SAS i sitt remissvar.
SAS förutser även att skatten kommer att minska efterfrågan och göra "ett antal linjer" olönsamma, destinationer skulle läggas ned och antalet flygningar minska. "Vi ser att det finns en stor risk för nedläggning av mindre inrikeslinjer, som t.ex. Visby och Kalmar, liksom även vissa destinationer i Europa." Ett flygbolag baserat i Sverige kommer att få en "kraftigt försämrad konkurrenskraft." enligt SAS.
Även flera kommuner motsätter sig skatten, liksom Svenskt Näringsliv och myndigheten Tillväxtanalys som är kritiskt till att flygskatten har utformats som en passageraravgift. Myndigheten Trafikanalys föreslår i sin tur att en lag om flygskatt tidsbegränsas för att göra det möjligt att samtidigt enas om klimatinsatser globalt.
Medan en majoritet i riksdagens trafikutskott är kritisk till flygskatteförslaget är väljarna mer positiva, enligt den undersökning som Kantar Sifo gjorde på uppdrag av Naturskyddsföreningen i fjol. Enligt den är 70 procent ganska eller mycket positiva till en flygskatt.

Fakta: Väntas minska utsläpp

I november föreslog en statlig utredning en punktskatt på flygresor beroende på flygresans längd.
Den lägsta nivån utredningen föreslår är 80 kronor och ska gälla för varje enkel flygresa inom Europa och även inom Sverige. För resor som är längre än 600 mil föreslås skatten bli 430 kronor.
Skatten skulle bara tas ut vid avresor från svenska flygplatser.
Syftet med skatten är att minska flygets klimatpåverkan genom att uppmuntra konsumenter att välja mer miljövänliga alternativ.
Flygskatten föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
Med skatten väntas utsläppen minska med 0,08–0,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter.
Sista dagen att svara på remissen om flygskatt är den 1 mars.
Gå till toppen