Aktuella frågor

Debattinlägg: "Liberala målsättningar kan aldrig uppnås genom samarbete med antiliberala krafter."

Kanske ska de enskilda fullmäktigeledamöterna i Liberalerna Hässleholms agerande ses i ljuset av att makthunger allt för ofta trumfar över sunt förnuft och gott omdöme. Det skriver företrädare för Liberala ungdomsförbundet Skåne.

För att kunna driva igenom sina visioner måste alla som sysslar med partipolitik kunna samarbeta.
Liberalerna är ett parti som idag dessutom inte uppnår egen majoritet i någon folkvald församling. För att partiet ska få inflytande är samarbete därför en nödvändighet. Men för den som är liberal finns det gränser för vilka partier som är rimliga att söka stöd från för att förverkliga sin politik.
Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Det finns ingenting som skulle gynna Sverigedemokraterna mer än ett läge där alliansen och övriga partier tävlar om vem som kan göra störst eftergifter till dem för att få styra, skriver artikelförfattarna.Bild: Lars Brundin
För en del företrädare för Liberalerna i landets kommuner kan ett samarbete med Sverigedemokraterna verka vara ett enkelt sätt att komma förbi ett stundtals tröttande samarbete med andra partier inom alliansen, ett bra sätt att återta
makten i kommunen utan att behöva göra särskilt stora eftergifter. Det är med denna tanke som också andra partier riskerar att gå i den Sverigedemokratiska fällan.
Det finns ingenting som skulle gynna Sverigedemokraterna mer än ett läge där alliansen och övriga partier tävlar om vem som kan göra största eftergifter till dem för att få styra. Fullmäktigeledamöter för Liberalerna i Hässleholm har genom att ta hjälp av Sverigedemokraterna förflyttat den politiska verkligheten ett litet steg i den riktningen.
Bara för att Sverigedemokraternas krav för ett samarbete är låga idag betyder inte det att de är det i morgon. Kanske ska de enskilda fullmäktigeledamöterna i Liberalerna Hässleholms agerande ses i ljuset av att makthunger allt för ofta trumfar över sunt förnuft och gott omdöme.
Det finns flera anledningar till varför samarbete med Sverigedemokraterna inte borde vara aktuellt för någon som företräder Liberalerna. Sverigedemokraterna är ett parti med en problematisk historia där en del av det arvet regelbundet gör sig påmint. Men den största anledningen till att inte samarbeta med Sverigedemokraterna har inte att göra med vad partiet har varit för något, utan vad Sverigedemokraterna är och står för idag.
Det går inte att stå upp för marknadsliberalism och frihandel tillsammans med ett parti som föredrar protektionism. Det går inte att stå upp för globalisering och öppenhet tillsammans med ett parti som avskyr globalisering och öppenhet. Liberalerna kan aldrig samarbeta med ett parti som tror att människor har en nedärvd essens. Om partierna inte ens delar människosyn är utsikterna för samarbete obefintliga. Liberalerna och Sverigedemokraterna vill inte samma saker på de flesta politiska sakområdena, därför är det inte ett alternativ att Liberalerna skulle stödja Sverigedemokraterna, oavsett vilken folkvald församling det rör sig om.
Liberala ungdomsförbundet Skåne tar avstånd från de enskilda fullmäktigledamöternas iLiberalerna Hässleholm beslut att ta makten med hjälp av aktivt stöd från Sverigedemokraterna. Det anstår inte liberaler att samarbeta med eller göra sig beroende av Sverigedemokraterna. Liberala målsättningar kan aldrig uppnås genom samarbete med antiliberala krafter.

Distriktsstyrelsen LUF Skåne

Cornelia Kramer
Märta Indebetou
Hanna Deák
Kajsa Jernetz
Alma Dizdar
Rasmus Karlsson
Frida Jansson
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen