Ekonomi

Moody's: Bankerna klarar bostadsbubbla

Risken för ett prisras på bostadsmarknaden har ökat i Norden efter de kraftiga prisökningarna på bostäder sedan finanskrisen. Men bankerna kan hantera en ganska rejäl smäll, anser ratinginstitutet Moody's Investors Service.

Högt belånade hushåll och kraftigt stigande bostadspriser har skapat osäkerhet kring om nordiska banker är tillräckligt rustade. Arkivbild.Bild: Fredrik Sandberg/TT
I ett scenario tillämpat på alla fyra länder testas vad som händer om bostadspriserna rasar 29 procent över två år i en recession där BNP minskar med 5,9 respektive 3,3 procent. I scenariot ingår även ett lyft för arbetslösheten på 4,3 procentenheter per år.
För de svenska bankerna skulle denna smäll lyfta andelen problemlån till 5,4 procent, medan kreditförlusternas andel av utlåningen skulle öka till 2,8 procent.
"Effekten av detta svåra scenario är betydande men hanterbar", skriver Moody's i ett pressmeddelande.
Svenska banker skulle klara krisen något bättre än konkurrenterna i Danmark, Finland och Norge, enligt ratinginstitutet. Och alla nordiska banker skulle vara fortsatt bättre kapitaliserade än snittet bland EU-konkurrenter även efter ett sådant scenario.
Moody's har även gjort ett mer landanpassat scenario, men inte heller då uppstår någon bankkris, enligt testet.
Enligt Moody's kommer styrkan i de nordiska bankerna från hög kapitaltäckningsgrad och låga nivåer av problemlån.

Fakta: Hög andel bolån i utlåningen

Parametrarna i det värsta scenariot i Moody's stresstester är hämtat från 1990-talskrisens Finland, där bostadspriserna störtdök med 29 procent 1991–1992 samtidigt som landets ekonomi gick in i en djup recession med kraftigt stigande arbetslöshet.
De nordiska bankernas utlåning består av 42–51 procent av bolån, vilket är en hög andel internationellt sett.
Källa: Moody's Investors Service
Gå till toppen