Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Svenska tågförseningar de tredje värsta i Europa

Var tionde svensk tågpassagerare har sedan flera år kommit mer än fem minuter för sent till sin destination. Men enligt trafikexperten Per Corshammar är verkligheten ännu värre. ”Jämförtalen är friserade. När det gäller sena och inställda tåg är Sverige näst näst sämst i Europa”, säger han.

Tågkaos på Malmö centralstation. Enligt trafikexperten Per Corshammar är problemet med sena och inställda tåg värre i Sverieg än i nästan alla andra EU-länderBild: Mårten Svemark
Under de senaste dagarna har Sverige återigen drabbats av tågkaos med sena och inställda persontåg.
Enligt järnvägsexperten Per Corshammar är detta något av ett normaltillstånd under vintertid. Han hävdar att punktligheten och tillförlitligheten i det svenska järnvägsnätet är betydligt sämre än vad som framgår av officiell statistik.
De siffror som statliga Trafikanalys tar fram är nog så alarmerande:
• I fjol var 6 procent av de svenska lokaltågen (pågatåg, krösatåg etc) mer än fem minuter försenade. Den genomsnittliga förseningen (över fem minuter) är 16 minuter.
• Under 2016 var 12 procent av regionaltågen (Öresundståg, SJ Regionaltåg etc) mer än fem minuter sena. Genomsnittlig försening: 24 minuter.
• I fjol var dessutom 23 procent av fjärrtågen mer än fem minuter försenade. Genomsnittlig försening: 29 minuter.
De här siffrorna har varit tämligen oförändrade under de senaste femton åren. Ju längre sträckor tågen kör, desto svårare blir det för lokföraren att hålla tiderna.
Enligt officiell statistik från EU-kommissionen har 18 av de 27 övriga EU-länderna bättre statistik än Sverige när det gäller persontågens punktlighet. När det gäller tillförlitlighet, att tågen verkligen går, har 16 EU-länder bättre siffror än Sverige.
Att Sverige ligger i bottenskiktet i EU när det gäller järnvägens punktlighet och tillförlitlighet beror bland annat på att Sverige har det sjunde längsta järnvägsnätet i Europa och bara 20 procent dubbelspår. Bara Finland har en lika låg andel dubbelspår.
Det förklarar en del av de faktiska siffrorna. Men enligt Per Corshammar är Sverige betydligt sämre än vad de officiella siffrorna visar.
När EU-kommissionen nu i december redovisade statistik för hur ofta persontågen är inställda har samtliga EU-länder redogjort för tillförlitligheten under 2012, 2013 och 2014.
Men Sverige har utelämnat statistiken för 2012, något som räddar oss från att hamna bland de allra sämsta i Europa.
– Eftersom Sverige ställde in 5 procent av alla tåg 2012 innebär de siffror som EU-kommissionen redovisat att Sverige egentligen bara är bättre än Ungern och Slovenien på lokal och regional tågtrafik. På samma sätt är vi bara bättre än Ungern och Bulgarien på långdistanstågen, säger Per Corshammar.
En bild av tågkaos.Bild: Mårten Svemark
Enligt Per Corshammar har siffrorna friserats också när det gäller punktligheten för fjärrtåg. Enligt EU-kommissionens siffror ligger Sverige i mellanskiftet i EU när det gäller hur punktliga tågen är på sträckor som Stockholm-Malmö, Göteborg-Stockholm och Malmö-Göteborg.
Men när han jämfört de siffror som EU-kommissionen fått från svenskt håll med den statistik som Trafikanalys redovisat för åren 2012-14 så kommer Per Corshammar fram till att bara Ungern och Tyskland har långdistanståg med sämre punktlighet än Sverige.
– Trafikverket säger att man vill vara Europas punktligaste järnväg. Det hade varit bättre om man berättade för den egna personalen att man är näst näst sämst i Europa så kanske de hade jobbat bättre med problemet, säger han.
Gå till toppen