Aktuella frågor

Debattinlägg: "Hur kvinnor som föder barn ska behandlas är i hög grad en värderingsfråga."

Det spelar ingen roll för den som lider av förlossningsskador varför dagens situation har uppkommit. Det skriver tre företrädare för Födelsevrålet, en rikstäckande ideell organisation som verkar för en tryggare förlossningsvård ur ett föräldraperspektiv.

Idag får ingen del av vårdkedjan gravida/födande att känna sig trygga, varken mödravården, förlossningsvården eller eftervårdenr, skriver Sara Lindström, Emma Pettersson Hernandez och Maria Ceder Engebretzen.Bild: Aline Lessner
Skräckhistorierna kring förlossnings- och mödravården i Region Skåne har under lång tid avlöst varandra. Sjuka kvinnor som är i behov av kejsarsnitt nekas det, mängder av barnmorskor sägs upp och i förra veckan avled en kvinna efter att ha fött tvillingar på Centralsjukhuset i Kristianstad. Nu har turen kommit till eftervården. ”Långt efter”-vården skulle vara ett mer passande namn. Trots att eftervården varit både bortglömd av beslutsfattare och i många fall obefintlig, kom nyligen besked om att den bantas ytterligare.
Antalet operationstider för förlossningsskadade i Region Skåne har skurits ner från den 1 mars, från fyra operationsdagar i veckan för några år sedan, till nu en dag i månaden. Det innebär väntetider på uppemot två år för att få träffa en kirurg och närmare fyra år för att få en operation.
Både politiker och högre chefer inom sjukvården har förklarat att brist på personal gör att annan vård prioriteras, och att patienter med livshotande tillstånd kommer först. Att det är så förstår vi, ingen protesterar mot det. Däremot är det skevt att nedprioriteringar av kvinnovård så ofta motiveras på detta sätt.
Förlossningsskador får stora psykiska och fysiska konsekvenser. Väntetiderna på operation kostar i lidande. Inte bara för den som skadats utan även för hennes partner och barn.
Idag får ingen del av vårdkedjan gravida/födande att känna sig trygga, varken mödravården, förlossningsvården eller eftervården. Sakta men säkert har förlossnings- och kvinnovården skurits ner.
Det är en skam för Sverige, ett av världens mest jämställda länder, som länge sades ha världens kanske bästa förlossningsvård.
Det är en skam att kvinnor ska behöva vänta för att få en skada lagad, att kvinnor ska behöva lida, kanske inte kunna kissa och bajsa ordentligt, inte ha något sexliv och definitivt inte våga skaffa fler barn – under flera år vara så skadad att de inte kan tänka på något annat, inte kan ha en fungerande vardag.
Det spelar ingen roll för den som lider av förlossningsskador varför dagens situation har uppkommit. Smärtorna försvinner inte för att man vet orsaken.
Ingen ska behöva leva med obehandlade förlossningsskador.
Födelsevrålet får dagligen in nya rapporter från kvinnor som lider av sviterna från en av vården ignorerad skada. Kvinnor som i bästa fall slussas runt mellan olika instanser där ingen tar sig an deras problem, som i sämsta fall inte får träffa någon läkare – eller bara en barnmorska som förklarar att lite smärta får man stå ut med.
Om politiker och beslutsfattare anser att familjebildande är viktigt för samhället är det hög tid att dra i nödbromsen. De måste sluta se förlossningsvården som en möjlighet att överföra resurser till “livsviktig sjukvård”. Förlossningsskador hindrar tusentals kvinnor i Sverige från att leva ett vanligt liv.
Att beslutsfattare inte sällan lindar in nerdragningar av kvinno- och förlossningsvård i en retorik där de nästan framställer denna vård som en förmån, är obehagligt. Det är ett tecken på att allas liv inte räknas lika mycket.
Hur kvinnor som föder barn ska behandlas är i hög grad en värderingsfråga. Vi anser att kvinnor, barn och familjer är värda betydligt bättre än den behandling de får av vården idag. Att föda barn i ett jämställt välfärdssamhälle 2017 ska inte få vara så osäkert som idag. Ingen som föder barn ska behöva räkna med upp mot ett halvt decennium för att få eventuella komplikationer åtgärdade.
Att få vara trygg under graviditet och förlossning och att få adekvat eftervård är att få grundläggande behov uppfyllda, och allt annat är oacceptabelt.

Sara Lindström

Emma Pettersson Hernandez

Maria Ceder Engebretzen

Sara Lindström är aktiv i Födelsevrålet Skåne.
Emma Pettersson Hernandez är talesperson förFödelsevrålet.
Maria Ceder Engebretzen, talesperson för Födelsevrålet.
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen