Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Vi kan inte acceptera att Helsingborg blir en stad som styrs av rädsla”

De problem vi ser i Helsingborg är för akuta för att vi ska invänta nästa alliansregering. Som en tillfällig lösning, tills staden får fler poliser, vill vi anställa kommunala ordningsvakter och trygghetsvärdar, som patrullerar de områden där risken för brott är som störst. Det skriver de två centerpartisterna Jonny Cato Hansson och Lars Hansson.

Den växande otryggheten i Helsingborg måste brytas, skriver artikelförfattarna.Bild: Johan Persson
Helsingborgarna känner sig inte trygga längre. Det framgår i Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning, i den trygghetsundersökning polisen gjort för Helsingborg och nordvästra Skåne, samt i forskningsprojektet Ung Livsstil, som pratat med över 3 000 unga helsingborgare. Människor är oroliga för att bege sig ut och motionera på kvällarna, eller ta bussen genom staden. Helsingborg är i stort behov av att polisen och de politiker som styr i staden genomför fler åtgärder för att öka tryggheten.
Mellan 2006 och 2014 minskade brottsligheten i Skåne, det visar Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning. Men de senaste åren har någonting hänt: personbrott som rån, misshandel och trakasserier har återigen ökat och 2015 skedde det största antalet sådana brott på tio år. Skåne har blivit en farligare region att leva i, och det är därför inte konstigt att fler personer känner sig otrygga.
I nordvästra Skåne gör polisen egna undersökningar liknande Brottsförebyggande rådets. I den senaste, som blev klar i februari i år, framgår det tydligt att helsingborgarnas känsla av otrygghet vuxit rejält och att färre av stadens invånare vill anmäla de brott som de utsatts för.
En känsla av otrygghet är ett hinder i många människors liv. Bland annat avstår fler från att gå ut på kvällarna. Den senaste undersökningen som forskningsprojektet Ung livsstil gjort över ungdomars vanor i Sverige visar att detta särskilt gäller unga flickor.
En del av den ökade brottsligheten och otryggheten hänger förmodligen ihop med att polisen i Skåne har fullt upp vid gränskontrollerna, samtidigt som otillräckliga löner och en impopulär omorganisering har fått många poliser att säga upp sig.
Att lösa polisens problem är ett viktigt första steg för att bekämpa brott och öka känslan av trygghet. I riksdagen har Centerpartiet föreslagit en satsning på fler och bättre avlönade poliser, och införande av närpoliser, vilkas uppgift det skulle vara att finnas i bostadsområden där otrygghet och rädsla råder. Men den rödgröna regeringen har valt att inte nappa på våra förslag.
De problem vi ser i Helsingborg är för akuta för att vi ska invänta nästa alliansregering. Som en tillfällig lösning, tills staden får fler poliser, vill vi anställa kommunala ordningsvakter och trygghetsvärdar, som patrullerar de områden där risken för brott är som störst. Helsingborg behöver också bli bättre på att stötta och utveckla den nattvandring som frivilliga organisationer står för.
Vi vill se bättre belysning runt promenadstråk, på busshållplatser och längs de sträckor där många färdas genom staden. Om en plats är upplyst är det lättare att se om någon står och väntar på någon förbipasserande som de kan begå brott mot. Vi vill också driva på för flexibla nattbusstopp, så att passagerare kan hoppa av närmare den plats dit de ska. Allt för att fler ska kunna komma hem säkert på kvällar och nätter.
Vi kan inte acceptera att Helsingborg blir en stad som styrs av rädsla. Självfallet hoppas vi att regeringen ska börja ta Helsingborgs och Skånes problem på allvar, men precis som vi sett när det gäller gränskontroller har de rödgröna en osund Stockholmsfixering. Våra lokala trygghetsförslag behöver bli verklighet för att den växande otryggheten i Helsingborg ska brytas.

Jonny Cato Hansson

Lars Hansson

Jonny Cato Hansson (C) är kommunalråd i Helsingborg.
Lars Hansson (C) ingår i den kommunala beredningen för ett tryggare Helsingborg.
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen