Huvudledare

Ledare: Att grova brott skrämmer beror inte på medierna.

Avspärrning efter dubbelmordet i Kista.Bild: Jessica Gow/TT
Svenskarna känner allt större framtidsoro över våld och kriminalitet. Det visar en undersökning från Sifo som Ekot presenterade på torsdagen. Men vad beror oron egentligen på?
Statsvetaren Maria Solevid tycktes i radion vilja få det till att medierna skrämmer upp folk genom att uppmärksamma olika dåd.
"Även om vi inte kan vara helt säkra, så ligger det ändå nära till hands att tro att det som rapporteras mycket om i media så klart också färgar av sig på vad folk svarar på en sådan här fråga om vad de är oroliga för."
Som om det vore budbärarna och inte buden som skrämmer.
Året har inletts med flera dödsskjutningar i Malmö och bara under de senaste dagarna har det inträffat fem sannolikt gängrelaterade mord i Stockholm. Så sent som på onsdagskvällen sköts två män i tjugoårsåldern i en bil i Kista. Stockholmspolisen väntar sig fler skjutningar framöver, förklarade regionpolischef Ulf Johansson vid en presskonferens. Enbart i huvudstadsområdet pågår tolv gängkonflikter och polisen utreder 47 mord samt 57 mordförsök. Lägg därtill 436 grova brott som utpressning och människorov.
Även måttfull bevakning av sådana händelser riskerar naturligtvis att sprida oro bland allmänheten. Men alternativet – att inte ge en rättvisande bild av vad som händer – vore ännu mer skrämmande i ett längre perspektiv. Därtill skulle det göda den undervegetation av självutnämnda nyhetsförmedlare som redan hävdar att medierna tonar ned och förtiger. Bakom de feta rubrikerna ligger en befogad vägran att börja betrakta det grova våldet som något normalt.
Det krävs ingen djupare granskning av statistiken för att se hur utvecklingen i Sverige på senare år har utmärkt sig i negativ mening. Antalet ihjälskjutna människor per invånare har ökat och ligger nu på den högsta nivån i Norden. Fler illegala skjutvapen och ökad narkotikahandel är två av de troliga delförklaringarna. Och naturligtvis sprider det grova våldet i synnerhet oro när det sker på allmän plats.
Mer än hälften av svenskarna är idag mer oroliga för framtiden än de var för ett år sedan och särskilt stor är oron i Sydsverige. Det senare förvånar inte. Förutom de grova brott som utförts i söder har det framgått att den regionala polisen har problem. Ett bråk mellan facket och ledningen har pågått inför öppen ridå och mynnade ut i regionpolischefens avgång.
Därtill kommer de stora problem som polisen uppenbart har i hela landet.
"Uppklarningsprocenten för ett antal brott är så låg att det i dag går att tala om att lagar övergetts", skrev Sydsvenska industri- och handelskammarens vice vd Per Tryding i torsdagens Svenska Dagbladet. Han pekade på att bara omkring 14 procent av alla anmälda brott numera klaras upp. För vissa typer av brott är andelen väsentligt lägre – bostadsinbrott: 3,5 procent, skadegörelse: 2,1 procent …
Tryding påminde också om att användandet av handgranater bland kriminella saknar motstycke i världen bland länder som inte är i krig. Under 2016 var handgranater inblandade i 52 svenska polisärenden, varav 27 detonationer.
Det är, som sagt, inte konstigt att oron breder ut sig.
Regeringen har gett polisen i uppdrag att skapa enhetlig statistik över våldsbrott med skjutvapen och explosiva varor. Utifrån denna är tanken sedan att brottsbekämpande myndigheter ska kunna utveckla sina arbetsmetoder. Gott så, men parallellt med detta krävs en rejäl kraftsamling i det konventionella polisarbetet.
I spåren av årets skjutningar har Malmöpolisen beviljats extra resurser. Nu efterlyser Stockholmspolisen detsamma.
"Situationen är alarmerande och mycket allvarlig. Jag har i dag krävt att rikspolischefen snarast ger oss mer resurser", säger Ulf Johansson till DN.
Även polisen uttrycker alltså oro. Det säger det mesta om läget och skälen till att Sifos undersökning ser ut som den gör. Vad som behövs är inte ändrad medierapportering, utan en rejäl kraftsamling mot grov kriminalitet.
Det här är en opinionstext från tidningens ledarredaktion. Tidningens politiska hållning är oberoende liberal.
Gå till toppen