Staffanstorp

Hjärups nya stadsdel ska ta form

Hur ska den nya stadsdelen i Hjärup se ut? Detaljplanen för den första bebyggelsen sänds nu ut på samråd.

Nu har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat att sända detaljplanen för hur Västerstad ska se ut till samråd. Planen rör den första etappen bebyggelse i den nya stadsdelen Västerstad i Hjärup och möjliggör för cirka 325 bostäder, med cirka 105 småhus och 220 lägenheter. Det finns även möjligheter för en skola och ett vårdboende. Flera parker finns med i planen och ett parkstråk ska koppla samman västra och östra Hjärup.
Gå till toppen