Svedala

Ingen oro för ekonomisk baksmälla när byggandet tredubblas

Svedala kommun ska växa. De närmaste fem åren planeras 750 nya bostäder. Det är mer än tre gånger mer än vad som byggdes under perioden 2011-2016.
Risk för växtvärk?
– Nej, säger Svedalas kommunalråd Linda Allanson Wester (M).

Linda Allansson Wester (M), kommunstyrelsens ordförande.Bild: Lars Brundin
Invånarantalet i Svedala ökade med drygt 300 personer 2016. Det är högsta siffran sedan 1991. Nivån beräknas bli lika hög de närmaste åren. Vad tycker du om det?
Läs mer: Trygghet lockade Malmöfamilj till snabbväxande Svedala
– Det är bra. Människor mår bra av att bo där det händer saker och samhället förnyas. Det blir också en morrot för handel och företag att etablera sig.
– Vi har också ett uppdrag att bygga bostäder. Många vill flytta hit och de som bor här behöver kunna hitta andra bostäder när deras behov förändras.
Hur mycket ska det byggas de närmaste åren?
– Två tredjedelar av byggandet ska ske i Svedala tätort och resten i Bara och Klågerup. Vi jobbar främst vidare med de stora projekt vi har igång. Enligt planeringen ska vi nå en folkmängd på 25 000 invånare till 2025. Det betyder ett medeltal på 150 nya bostäder per år. De senaste åren har vi legat lägre. Framöver blir antalet högre.
Det har talats mycket om tynande centrumhandel i Svedala tätort. Förändras detta nu?
– Genom att befolkningsmängden ökar blir också underlaget för handel, resturanger och service bättre. Det gynnar Svedala centrum.
För några år sedan drabbades Lomma av ekomiska problem när kommunen växte för snabbt (se nedan). Kan samma sak hända i Svedala?
Läs mer: Byggboom skapar skuldberg i Lomma
– Man måste vara vaksam och arbeta med tidig planering. Vi har haft bekymmer, exempelvis i Bara där vi hamnade fel med förskoleplaneringen. Men vi har lärt av det. Jag tycker vi har en bra organistation för att följa utvecklingen.
Den senaste åren har byggföretagens intresse varit svalt. Nu vill alla plötsligt bygga på en gång. Ser du något problem med en byggboom?
– Skola och barnomsorg påverkas mest eftersom behoven av fler platser märks direkt. Förr tog vi fram befolkningsprognoser en gång per år. Nu sker det två gånger årligen för att vi ska ha koll.
– Vi försöker ligga så långt framme som möjligt i vår planering. Vi bygger den nya Aggarpsskolan och en ny förskola på Åkerbruket och går igenom vilka lokalbehov som kan uppstå ännu längre fram. Vi har bra framförhållning.
Växer Svedala för fort?
– Nej, det tycker jag inte. Vi har kontroll på tillväxten och jag ser positivt på framtiden.
Svedala måste ta upp stora lån när servicen byggs ut. Inom några år väntas kommunen ingå i gruppen av den sjundedel av landets kommuner som har högst låneskuld per invånare. Ser du några problem med det?
Läs mer: Politiker lämnar skulderna åt framtidens generationer.
– Man måste naturligtvis vara aktsam och se till att vi växer i lagom takt. Men med nya invånare kommer också ökade skatteintäkter. Då växer ekonomin och vi kan också bekosta de utgifter en växande kommun får. Jag ser inga bekymmer med detta, säger Linda Allansson Wester (M).

Ekonomisk Lommakris i Svedalarepris?

I Lomma bidrog hög byggtakt till hög upplåning, ekonomiska problem och att det blev mindre pengar över till vård, skola, barnomsorg. Situationen i Svedala påminner idag om den i Lomma för några år sedan.
Det planerade bostadsbyggandet i Svedala är lika stort som det som ledde till ekonomiska problem i Lomma för några år sedan.
Lomma är något större än Svedala räknat i folkmängd. Vid årsskiftet hade Svedala 20 770 invånare och Lomma cirka 3 000 fler.
Åren 2007-11 var bostadsbyggandet i Lomma bland det mest omfattande i landet när cirka 900 nya bostäder uppfördes. I Svedala kommun finns möjlighet att bygga cirka 750 de kommande fem åren.
I Lomma ledde kraftig folkökning till ökat behov av nya skolor och förskolor och annan service. De höga investeringskostnaderna finasierades till stor del med lån.
Även Svedala räknar med stora lån framöver. Under de senaste årtiondena har den kommunala låneskulden pendlat mellan 20 000-30 000 kronor per invånare. Om två år väntas den ha fördubblats till cirka 66 000 kronor per invånare.
I Lomma bidrog upplåningen och den höga investeringstakten till ekonomiska problem och att det har blev mindre pengar över till vård, skola, barnomsorg och andra kommunala verksamheter.
I valet mellan att höja skatten och spara i verksamheterna föredrog Lommapolitikerna det senare. Även i Svedala är beskedet från politikerna att skatten ska förbli oförändrad.
Läs mer: Fler lokala nyheter och reportage från Svedala kommun
Gå till toppen