Lomma

Flera stora projekt i Bjärred försenas efter klagomål

Lomma kommun har stora planer för Bjärred. Centrum ska byggas om och ett nytt hotell och konferenscenter ska anläggas i och intill den gamla stationen. Men flera överklaganden gör nu att projekten försenas.

På onsdag nästa vecka ska kommunstyrelsens arbetsutskott i Lomma fatta beslut om vilket av de två finalistföretagen som vunnit tävlingen om vem som ska få bygga om Bjärred centrum.
Såhär ser de två företagens förslag ut:
Midroc ska bygga huset med indragen fjärde våning om de får lov.Bild: Urblin
Mjöbäcks förslag på centrumhusen.Bild: Arkitekterna Krook & Tjäder AB
Nya flerbostadshus, parkeringsplatser och butikslokaler ska byggas, och tillsammans med kommunen ska vinnaren rita upp exakt hur det nya centrumet ska utformas.
Läs mer:Så ska Bjärred centrum bli
Men flera faktorer gör att det fortfarande är oklart när bygget kan påbörjas. Dels beror det på om den nya detaljplanen för området överklagas eller ej, och dels beror det på hur det går med flytten av den bensinstation som just nu ligger mitt i Bjärred centrum.
– Vår plan är att bensinstationen ska flyttas ut ut till Flädieavfarten. Vi trodde inte att någon skulle ha något emot det, eftersom det inte är optimalt att ha en mack mitt inne i ett bostadsområde. Men vi har fått in en enda överklagan, och det stoppar upp hela processen, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn (M).
Kommunen väntar nu på beslut från mark- och miljödomstolen. Om domstolen bestämmer att macken inte får flyttas ut till motorvägen måste planerna för både avfarten och Bjärred centrum ses över och ändras.
Samtidigt arbetar kommunen vidare med detaljplanen för ombyggnationen av den gamla stationen i Bjärred. Där har protester mot anläggningen av en ny väg från badparkering ut mot Södra Villavägen gjort att arbetet helt har stannat upp.
Läs mer:Protester mot ny bilväg genom Bjärred Saltsjöbadspark
– Vi ansökte hos länsstyrelsen om att få gå vidare med delar av planen, det vill säga ombyggnationen av stationen, eftersom ingen har protesterat mot just det. Men vi fick nej, så också i det här ärendet är vi beroende av beslutet från mark- och miljödomstolen.
– Det betyder att tre av våra största projekt i Bjärred stoppas upp. Allt hänger nu på hur snabbt domstolen kan fatta sina beslut, det kan ta allt från en månad till ett år. Alla har såklart rätt att överklaga en detaljplan, men det här känns ändå ganska tråkigt, säger Anders Berngarn (M).
Vill du ha fler nyheter från Lomma kommun? Gå då in och gilla ”Här i Lomma” på Facebook.
Gå till toppen