Huvudledare

Ledare: Ta tuffare tag mot hedersförtryck.

Att det i Sverige finns 132 gifta barn som är placerade med sina vuxna makar är oacceptabelt, anser advokat Elisabeth Massi Fritz.Bild: ERIK MÅRTENSSON / TT
Den 23-årige mannen överfölls och fördes bort i bil från ett torg i Gävle i april förra året. Under bilresan misshandlades och ströps mannen. Två veckor senare återfanns hans kropp intill en skogsväg söder om Sundsvall.
Åklagaren anser att brottet är hedersrelaterat, att 23-åringen mördades som hämnd efter en affär med en gift kvinna. I veckan inleddes rättegången mot de misstänkta förövarna. Nio personer står åtalade, sex för människorov och mord, tre för medhjälp.
Också i veckan meddelade justitieminister Morgan Johansson (S) att regeringen tillsätter en snabbutredning som ska ta fram förslag om skärpta straff vid brott med hedersmotiv.
Behovet finns. Problem kring hedersvåld och hedersförtryck har diskuterats länge. Det uppmärksammade mordet på Fadime Sahindal för femton år sedan blev något av ett startskott. Dessvärre är det lite som tyder på att de ansträngningar som gjorts haft någon påtaglig effekt. Istället förvärras problemet.
I en rapport 2014 som togs fram av Carin Götblad, för närvarande chef för Polisregion Mitt, bedömdes omkring 100 000 svenska ungdomar upp till 25 år leva med "hedersrelaterade begränsningar". Till detta kommer tusentals vuxna kvinnor som är utsatta för hedersförtryck i olika former.
Götblad anser att situationen har förvärrats sedan rapporten skrevs. Inte minst växer förtrycket i segregerade förorter, sade hon i en intervju förra året:
"Vi kan se hur det blivit svårare för kvinnor och flickor, att deras frihet blir alltmer beskuren i vad de får göra och ha på sig."
Zeliha Dagli, grundare av organisationen Förortsfeminister, skrev nyligen om hur männen hon kallar "de skäggiga skuggorna" utövar och utsträcker sin makt i segregerade områden:
"Kvinnorna har inte längre någon plats i det offentliga rummet, de stängs in i hemmen."
Utredaren, justitierådet Marie Heidenborg, ska även se över lagstiftningen vad gäller barnäktenskap.
Att vissa barnäktenskap ingångna i utlandet fortfarande erkänns, trots det svenska förbudet, beror på att Sverige måste ta hänsyn till den civilrättsliga lagstiftningen i andra länder. Detta är en "lucka i lagen" som regeringen vill "täppa till", säger Morgan Johansson.
Det lär inte bli helt lätt.
Enligt advokat Elisabeth Massi Fritz finns i Sverige 132 gifta barn som är placerade med sina vuxna makar. För en månad sedan beslutade förvaltningsrätten i Växjö att en gravid 14-årig flicka, flykting från Syrien, kunde placeras i sin vuxne makes familj.
Sverige måste bryta hedersförtryckets grepp. Det kräver att attityder och normer förändras.
Lagstiftningen sammanfattar och speglar de värderingar det svenska samhället bygger på. Där har hederstänkande som inskränker pojkars och flickors, mäns och kvinnors, mänskliga rättigheter, ingen plats. Värderingar och lagar ska stå i samklang. Därför måste lagen också vara tydlig. Och tuff.
Det här är en opinionstext från tidningens ledarredaktion. Tidningens politiska hållning är oberoende liberal.
Gå till toppen