Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Under de närmaste åren kommer vi att försöka knäcka också de svåraste nötterna tillsammans med våra svenska kolleger.”

Det gäller att hålla fokus och genast ta itu med de utmaningar, barriärer och gränshinder som hämmar tillväxten och välståndet i Öresundsregionen. Utan tvekan är det största hindret just nu den svenska id- och gränskontrollen vid Öresund. Det skriver Danmarks minister för jämställdhet och nordiskt samarbete, Karen Ellemann.

Gränskontroll på Kastrup.Bild: Patrik Renmark
För 26 år sedan gick startskottet för vår tids mest ambitiösa dansk-svenska samarbete. 1991 undertecknade Danmark och Sverige avtalet om en fast förbindelse över Öresund och lade samtidigt de svensk-danska krigen, fotbollsrivalitet och bråk om handelslederna i Östersjön bakom sig.
Det stora infrastrukturprojektet, Øresundsbron, blev också första steget in i en ny dansk-svensk region: Öresundsregionen.
Det har fallit väl ut. Sedan bron stod färdig vid millennieskiftet har antalet pendlare mellan länderna mångdubblats, handelsutbytet mellan danska och svenska företag har stärkts och kunskaper, företag och värden färdas dagligen över Öresund. Det är något som gynnar både Danmark och Sverige.
Faktiskt står Öresundsregionen nu för mer än en fjärdedel av Danmarks och Sveriges samlade BNP. Det betyder tillväxt, arbetsplatser och välstånd på båda sidor av Sundet.
Det är däremot inget självspelande piano. Det gäller att hålla fokus och genast ta itu med de utmaningar, barriärer och gränshinder som hämmar tillväxten och välståndet i Öresundsregionen.
Utan tvekan är det största hindret just nu den svenska id- och gränskontrollen över Öresund. De stora flyktingströmmarna genom Europa 2015 krävde dessvärre att den fria rörligheten inskränktes även i Öresundsregionen. Men det får givetvis inte bli ett nytt normaltillstånd i Norden. Därför arbetar danska och svenska myndigheter för att finna lösningar som underlättar pendlandet.
Den danska regeringens målsättning är att den fria rörligheten, också över Öresund, återinförs så snart situationen tillåter. Tills dess måste vi fortsätta undanröja andra gränshinder. Varje gång vi lyckas ökar möjligheterna för tillväxt i regionen. Därför prioriterar den danska regeringen och jag, som är dess minister för det nordiska samarbetet, arbetet med att få bort gränshinder. Ett aktuellt exempel från Öresundsregionen är ett lagförslag som det danska folketinget nyligen godkänt. Det tillåter medborgare från länder utanför EU, som arbetar vid European Spallation Source, ESS, i Lund, att bosätta sig i Danmark.
Men också när det gäller skatter, arbetsmarknad, sociala förhållanden, hälsa, utbildning, forskning och näringsliv behöver vi undersöka vilka behov som finns och vilka åtgärder som kan göra rörligheten så smidig som möjligt.
Det är lätt att bli otålig av den långsamma takten i integrationen när man bor och arbetar i en gränsregion, och dagligen stöter på hinder som ännu finns kvar. Några kommer att kunna lösas, andra inte.
Men en sak är säker. Under de närmaste åren kommer vi att försöka knäcka också de svåraste nötterna tillsammans med våra svenska kolleger. Det måste vi, om våra invånare och företag ska få bästa möjliga villkor för tillväxt och välstånd. Och bara så förblir vi en av Nordens bäst integrerade gränsregioner. Det gynnar inte minst näringslivet.
Sverige är totalt sett Danmarks näst största exportmarknad och en given mottagare för danska företags lösningar på några av våra båda länders riktigt stora samhällsutmaningar, som hållbara städer, smarta hälso- och sjukvårdssystem och en digitaliserad offentlig sektor.
Med 14 universitet, 145 000 studenter, 33 procent av Danmarks och Sveriges cleantech-företag och 300 biotech-företag har Sydsverige en enorm talang- och resurspool som både Sverige och Danmark kan dra nytta av.
Det finns alltså stor potential i ett ännu tätare danskt-svenskt samarbete både i och utanför Öresundsregionen. Därför var Sverige också ett av de allra första länder som den danska regeringens nya utrikesminister Anders Samuelsen besökte i höstas. I maj leder kronprinsparet Frederik och Mary en exportdelegation i Sverige.
Den dansk-svenska visionen och fusionen, Öresundsregionen, har redan visat sitt värde. Men vi ska också i framtiden målmedvetet utnyttja hela regionens potential. Vi ska aktivt arbeta för att få bort gränshinder, också när det är svårt.
Øresundsbron som i sitt namn kombinerar den danska bokstaven "ø" med den svenska stavningen av "bron", är ett tydligt bevis för att ett smalt farvatten kan förena nationer och gripa brett omkring sig. Till nytta och glädje för oss alla.
Översättning: Karen Söderberg

Karen Ellemann

Karen Ellemann, Venstre, är sedan den danska regeringsombildningen i november 2016 minister för jämställdhet och nordisk samarbete.
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen