Lomma

Ännu en skola i Lomma kommun får goda betyg från Skolinspektionen

Eleverna känner sig trygga och undervisningen fungerar som den ska. Skolinspektionen ger högsta betyg till Montessori Bjerred.

Skolinspektionen besöker och granskar regelbundet alla skolverksamheter i hela landet, och i februari i år kom turen till Montessori Bjerred.
Under tillsynen fann Skolinspektionen bland annat att 100 procent av eleverna i åk 6 uppnår kunskapskraven i samtliga ämnen. Inga brister kunde konstateras i varken undervisningen eller ledningen av skolan och i intervjuer med elever framkom att känslan av trygghet är hög.
Läs mer:Lomma kommun får högsta betyg av Skolinspektionen
Tidigare i år släppte Skolinspektionen rapporten efter en granskning av samtliga skolverksamheter i Lomma kommun. I den rapporten visade att Lomma kommun uppfyller alla krav på en bra utbildning inom allt från förskola till grund- och särskola.
Gå till toppen