Aktuella frågor

Debattinlägg: "Den kommunala organisationen ska försvåra för kriminella som skor sig på Malmöbornas gemensamma tillgångar."

Vi tar nu ytterligare ett steg för att motverka den ekonomiska brottslighet som riktas mot välfärden i Malmö. Det skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Märta Stenevi (MP), kommunstyrelsens ordförande respektive kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service i Malmö.

För att komma tillrätta med våldsutvecklingen i Malmö behöver samhället kraftsamla mot såväl brotten som dess orsaker, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Märta Stenevi (MP).Bild: Patrick Persson
Ett tragiskt och till synes obegripligt mord som lämnar en mamma utan barn, en syster utan bror eller en kompis i tomhet, är ofta resultatet av den organiserade brottslighet som har fått fotfäste i landets storstäder.
För att komma tillrätta med den senaste tidens våldsutveckling i Malmö behöver samhället kraftsamla mot såväl brotten som dess orsaker. Det är viktigt att hela den kedja som ger näring åt den organiserade brottsligheten angrips.
Kommunens viktigaste uppgift för att få ner våldsbrotten är att minska rekryteringsbasen för den organiserade brottsligheten. Det kan ske genom förebyggande arbete i skolor och inom socialtjänsten.
Nyligen öronmärkte Malmö kommunfullmäktige 50 extra miljoner kronor till stadens trygghetsarbete. Pengarna går till ytterligare trygghetsskapande insatser i den fysiska miljön som kameraövervakning, utökad belysning och renhållningsinsatser, till socialt arbete somfångar upp ungdomar som riskerar att hamna i kriminella gäng samt utökad myndighetstillsyn – till exempel av butiker som säljer alkohol och smuggelcigaretter. Men utöver att arbeta förebyggande kan kommunen också försvåra för den organiserade brottsligheten.
Regeringen har tillsatt en utredning som ska göra en översyn av välfärdsstatens förmåga att stå emot organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet. Utredningen ska redovisas i maj, men utredaren Lars Erik Lövdén har förklarat att det redan går att dra vissa slutsatser. Den ekonomiska brottsligheten som är riktad mot välfärden, och lurar till sig pengar som ska vara till sådant som skola, vård och omsorg, är betydligt allvarligare än vad utredaren och de experter han har till sitt förfogande tidigare har trott. Vi vill därför ge Malmö kommun i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att motverka den ekonomiska brottsligheten riktad mot den välfärd som staden står för.
Ekonomisk brottslighet mot kommunen riskerar att urholka tilliten till hela samhällssystemet. Erfarenheter från bland annat Södertälje visar att det finns all anledning att titta närmare på hur kommuner kan motverka denna typ av brottslighet. I Södertälje kunde kommunen efter en genomgripande analys och upprättande av en handlingsplan bidra till att trycka tillbaka den organiserade brottsligheten.
Malmö ska dra nytta av lärdomarna från Södertälje för att förebygga och motverka ekonomisk brottslighet mot välfärden på alla nivåer i den kommunala organisationen.
• Kommunens upphandlingar av varor och tjänster ska ske på ett sätt som skapar schysta villkor och utestänger oseriösa aktörer, även på underleverantörsnivå.
• Kommunen ska ha tydliga ramar och kontrollsystem för samarbeten med närings- och föreningslivet.
• Kommunen ska skärpa rutinerna när det gäller en rad områden, till exempel utskänkningstillstånd, livsmedelstillstånd, försörjningsstöd, föreningsbidrag, markköp, näringslivsstöd och projektmedel.
• Kommunen ska stärka sitt förebyggande arbete när det gäller mutor och bestickning av personal.
Vi kommer inom kort att ge den kommunala organisationen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stävja ekonomisk brottslighet mot välfärden i staden. Att ta fram en sådan handlingsplan höjer medvetenheten och kunskapen om vad kommunen kan göra.
Malmö blir tryggare genom att hela samhället med dess många aktörer såsom föreningslivet, näringslivet och de kommunala verksamheterna, kraftsamlar för att motverka den organiserade brottsligheten.
Vi tar nu ytterligare ett steg för att den kommunala organisationen ska göra allt den kan för att tillvaron ska bli svårare och jobbigare för de kriminella som skor sig på Malmöbornas gemensamma tillgångar, skadeskjuter förtroendet för välfärdssamhället och underblåser en än mer omfattande organiserad brottslighet.

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Märta Stenevi

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) är kommunstyrelsens ordförande i Malmö.
Märta Stenevi (MP) är kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service i Malmö.
• På måndagen chattade Katrin Stjernfeldt Jammeh med Sydsvenskans läsare. Här kan du läsa chatten i efterhand:
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Läs alla artiklar om: Den organiserade brottsligheten i Malmö
Gå till toppen