Malmö

Malmö FF:s spelarbuss underkänd fyra år i rad

Fyra år i rad blev Malmö FF:s spelarbuss underkänd i bilprovningen. Bussens nödutgångar fungerade inte. Och så förblev det.
Vid ett tillfälle blev MFF-bussen underkänd också i efterkontrollen och godkändes först i en tredje besiktning. Också Lugis spelarbuss har haft problem med nödutgången.

Malmö FF:s spelarbuss är numera rensad på reklamdekaler på sidorutorna – en nödvändighet för att den inte skulle få körförbud i bilprovningen.Bild: Patrik Renmark
De flesta stora svenska idrottsklubbar har egna spelarbussar. Men bussarna ägs inte av klubbarna, utan fungerar i stället som rullande reklampelare för bolagen som hyr ut dem.
I Malmö har Bergkvarabuss bussar med reklam för bland annat Malmö FF, FC Rosengård, Malmö Redhawks och Lugi.
Två av bussarna har varit utrustade med otillåten reklam som kan göra dem livsfarliga i händelse av en allvarlig olycka. Nödutgångarna har varit satta ur funktion.
Malmö FF:s spelarbuss underkändes redan i februari 2013. Det berodde på att bussen inte hade alla nödhammare på plats. De behövs om bussen välter eller fattar eld – och passagerarna måste krossa fönsterrutor för att ta sig ut ur fordonet.
Samma fel påtalade Besikta vid nästa kontrollbesiktning i februari 2014, men ett år senare skärptes kritiken mot bussen.
"Nödutgång saknar möjlighet att fungera", hette det i 2015 års besiktningsprotokoll.
Skälet till anmärkningen var att bussen var "strajpad". Den avlånga reklamfolie som Malmö FF låtit pynta bussidorna med föreställde en stad med hustak i profil, men täckte också delar av sidorutorna.
Samma fel noterades vid kontrollbesiktningen i mars 2016 och vid en efterkontroll en månad senare. Om inte felen avhjälptes skulle bussen få körförbud.
Nils-Olof Pålsson är marknadsområdeschef på Besikta och förklarar varför en passagerarbuss inte får ha sidorutor med genomskinlig reklam:
– Vissa rutor på en buss är att betrakta som nödutgångar. Sådana rutor ska vara lätta att krossa. Jag vet att det på MFF-bussen fanns väldigt mycket reklam på rutorna.
Enligt Bergkvarabuss har Malmö FF:s spelarbuss fått reklamtext och symboler "enligt kundens önskemål". Bolagets marknadschef Simon Sandberg anser dock att reglerna för bussreklam är något överdrivna och påpekar att det finns flera exempel på att det "inte är några som helst problem att krossa en ruta med dekaler på".
– Folien snarare minskar risken för skärskador då glassplittret hålls ihop av folien, säger han.
Enligt Simon Sandberg beror de många anmärkningarna mot Malmö FF:s spelarbuss på att besiktningsorganen gör olika bedömningar av Transportstyrelsens föreskrifter.
– Vid efterföljande besiktningstillfälle har anvisats att ytterligare dekaler ska tas bort, vilket lett till att flera besiktningar har utförts varje år. Det har aldrig förekommit någon risk att det inte skulle gå att krossa en fönsterruta med en liten dekal på, hävdar Sandberg.
I fjol besiktades bussen hela fyra gånger. I den första upptäckte Besikta att bussen åter hade fått otillåten reklam. I den andra underkändes en ny typ av reklamfolie. I den tredje var fönsterreklamen borta, varför bussen godkändes. I en fjärde besiktning, en flygande inspektion utförd av trafikpolisen, klarade sig bussen utan anmärkning.
Morgan Isacsson, ansvarig för kontrollbesiktningar på Bilprovningen, håller inte med Simon Sandberg om att reglerna är överdrivna. Det är nämligen han som formulerat hur bussreklam får utformas:
– Det är stentuffa regler. Om bussen börjar brinna måste passagerarna kunna ta sig ut genom att slå med en nödhammare mot rutorna. Nödutgångarna på bussen får inte förses med reklam som försvårar utrymningen.
– Rutorna ska vara lätta att krossa. Glasskärvor får inte hänga fast i en limfilm. Det är för passagerarnas säkerhet, säger Morgan Isacsson.
Att spelarbussar kan råka ut för allvarliga olyckor under långväga transporter längs bland annat E4 och E6 finns det många exempel på:
• I november 2013 körde Lugis spelarbuss från Bergkvarabuss i diket på E6 strax söder om Halmstad sedan chauffören tappat kontrollen över fordonet. Passagerarna tog sig själva ur den skadade bussen.
• I februari 2014 började Djurgården Hockeys spelarbuss från Interbus att brinna under färd på E4 vid Nyköpingsbro. Ingen kom till skada i den olyckan.
• I oktober 2016 förstördes det svenska fotbollslandslagets spelarbuss från Björks Buss inför kvalmatchen mot Bulgarien sedan motorn börjat brinna. Lyckligtvis fanns ingen spelare i bussen just då.
• Så sent som den 5 februari i år kolliderade en spelarbuss från ishockeylaget Lenhovda IF på E4 strax före Värnamo. Spelarna tog sig själva ur bussen.
Malmö FF:s spelarbuss är numera utan reklamstrajpning längs bussens sidorutor. Den reklam som finns kvar sitter på bussens sidoplåtar. Dessutom har tre "pixlade" MFF-emblem klistrats på bussens bakruta och bakersta sidorutor. Transportstyrelsen godkänner numera sådan ”pixelreklam”.
– På håll ser pixelreklamen ut som hela bilder, men går man närmare ser man att det är helt fristående pixlar med maximalt tio milimeters storlek, säger Morgan Isacsson.
– Jag har sett många exempel på draperade bussar där bussens ägare fått ta bort reklamen - även om det kostat flera 100 000 kronor att drapera dem. Det borde de som förser bussarna med reklam vara medvetna om, säger Morgan Isacsson.
Niclas Carlnén, vd för Malmö FF, har aldrig varit orolig för att lagets spelare skulle ha färdats i en farlig buss:
– Bergkvarabuss har följt det regelverk som finns. Reglerna kring foliering har inte varit helt tydliga. Den information vi fått via Bergkvarabuss säger att bedömningarna skilt sig åt. Om vi nu måste åka i en buss med mindre foliering accepterar vi det. Vi följer de regler som gäller, säger Carlnén.
Också den spelarbuss som Bergkvarabuss kör med reklam för handbollsklubben Lugi i Lund har haft nödutgångsproblem. Bussen underkändes av Besikta så sent som i oktober 2016 – på grund av att ett vred till en nödkran kärvade till en dörr.
Den anmärkningen släcktes på Mekka Traffics verkstad en månad senare.
Läs alla artiklar om: Bussfusket
Gå till toppen