Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Förbjud slöja i grundskolan.”

Kampen för ökad jämställdhet vinns stegvis. Nu är det dags för nästa steg, skriver Maria Winberg Nordström (L), kommunalråd i Helsingborg.

Flickor med slöja i Istanbul, Turkiet. Svensk grundskola ska inte tillåta eller acceptera uttryck för förtryck. Därför bör bruket att bära slöja i grundskolan förbjudas, skriver Maria Winberg Nordström.Bild: Åsa Sjöström
Slöjan är inte vilket plagg som helst. Den går inte att jämföra med keps, hatt eller någon annan huvudbonad. Slöjan är ett konkret uttryck för det religiöst motiverade kravet på kvinnor och flickor att dölja sin kropp. Samma krav ställs inte på män och pojkar. Denna regel inom islam att kvinnor ska täcka sig är en del i ett helt system med värderingar och regler som går ut på att mannen är överordnad och kvinnan är underordnad, att kvinnor och flickor har mindre frihet än män och pojkar, att kvinnor har mindre makt över sina liv än män.
Bruket att bära slöja motiveras med att det står skrivet i Koranen och är en del av religionen islam. Sverige har grundlagsskyddad religionsfrihet. Denna frihet där var och en får ha sin tro och utöva den är värdefull. Men enligt min mening måste det finnas en skillnad mellan individens frihet att tro, tänka, tycka vad hen vill och beteenden som motiveras av religiösa skäl.
Religion ska inte få användas som en ursäkt för att inskränka andra människors frihet. Det måste finnas gränser för vad det svenska samhället ska tolerera i religionens namn. Jag anser att gränsen ska dras där religionen används som alibi för att negativt särbehandla eller förtrycka andra människor. När det gäller slöja handlar det om kravet att barn – flickor – ska täcka sig.
Människor ska självklart vara fria att uttrycka sin religion. Men det är att gå för långt när uttryck för religion används för att legitimera beteenden som förtrycker andra.
Exempel på religionsuttryck som enligt min mening både pojkar och flickor kan bära är ett halssmycke med en symbol för sin tro. Hade slöjan burits av både pojkar och flickor med hänvisning till deras religion hade den varit jämställd. Nu är det inte så. Det religiöst motiverade kravet att skyla sig gäller enbart flickor.
Svensk grundskola ska inte tillåta eller acceptera uttryck för förtyck. Barn ska ha frihet att slippa hedersförtryck och samhället har ett ansvar att skydda deras frihet. Självutnämnda moralpoliser har rätt att tycka att flickor ska dölja sig under slöja, men grundskolan ska vara en fredad zon där samhället ska skydda flickors och pojkars frihet från hedersnormer och förtryck.
Kampen för ökad jämställdhet vinns stegvis. Nu är det dags för nästa steg. Det är bra att det tas inom ramen för grundskolan eftersom den är obligatorisk och samhället kan ingripa om anhöriga förvägrar flickor rätten till skolgång.
Om liberaler har värderingen att grundskolan ska vara likvärdig och jämställd och har konstaterat att slöjan är uttryck för förtryck av flickor och kvinnor, så menar jag att Liberalerna som parti också behöver dra en slutsats.
Därför har jag till Liberalernas landsmöte senare i år skrivit en motion om att slöja ska vara förbjudet i grundskolan. Jämställdhet går före religion.
Maria Winberg Nordström (L) är kommunalråd i Helsingborg.
Gå till toppen