Åsikter

Läsartext: Det är absurt att företagen inte riskerar en enda krona

Dan Olofsson har reageratmitt inlägg om vinster i välfärden, där jag framför att en folkomröstning borde hållas eftersom de politiska partierna inte representerar väljarnas opinion (60 procent minst, enligt opinionsundersökningar) mot att vinster tas ut i skattefinansierade välfärdsföretag.
Jag delar fullkomligt Dan Olofssons uppfattning att privata företag inte kan drivas utan vinstmarginaler. Som Dan Olofsson mycket riktigt påpekar är inte spelreglerna desamma för den kommunalt drivna välfärden. Lyckligtvis har aldrig kommunala eller statliga skolor och inte heller landstingsdrivna vårdinrättningar varit bräckliga skutor tack vare att de inte varit beroende av att göra vinst. De kan utvecklas och förbättras utan vinsthets. Bara med ett sådant system kan man uppnå likvärdighet i skola och vård. Just därför hör inte privata koncerner med vinstintressen hemma inom den skattefinansierade välfärden.
Valfriheten och privata alternativ som Dan Olofsson åberopar har inom skolvärlden inte lett till högre kvalitet de senaste tjugo åren. Det har bidragit till en starkt segregerad, mindre likvärdig och sämre skola vilket bland annat de senaste Pisa-undersökningarna visat på.
Det är förvånande att en skicklig entreprenör och privat företagare som Dan Olofsson tycker att det är okej att finansiera privata investeringar med skattemedel och sedan klaga på att man inte får ta ut vinst. Om privata aktörer anses nödvändiga för att vi ska få välja inom välfärden bör dessa vara helt privata, alltså riskera eget investerat kapital.
Problemet är att Sverige, som enda land i världen, har fått en parallell halvprivat (eftersom den är skattefinansierad till 100 procent) företagsamhet inom vård, skola och omsorg där företag ges möjlighet att sko sig ordentligt på skattemedel utan att riskera en enda krona i eget investerat kapital. Detta är det absurda i vårt nuvarande system!
Maria Dahl
lärare
Gå till toppen