Staffanstorp

Efter stöket – nu kan kommunen porta besökare

Efter månader av problem med stökiga ungdomar har kommunen beslutat att bråkiga personer ska kunna portas från lokaler och verksamheter.
– Alla medborgare bör kunna känna sig trygga och välkomna i det offentliga rummet, säger förvaltningschef Gunilla Lewerentz.

Staffanstorps bibliotek.Bild: Marcus Svensson
Sedan i höstas har Sydsvenskan flera gånger skrivit om ungdomar som uppträder hotfullt, vandaliserar och beter sig stökigt i centrala Staffanstorp – särskilt på biblioteket. Problemen har mötts med ökad bevakning och intensifierat arbete mot ungdomarna från bland annat polis och socialtjänst.
Läs mer:Ungdomsgäng fortsätter härja i centrum – fotbollscup nära att flyttas
Läs mer:Väktare hotades på bibliotek
Läs mer:Anmälningarna minskar – lägsta på över 20 år för brott som skapar otrygghet
Nu tar kommunen till ännu en åtgärd – och ger cheferna ute i de olika verksamheterna rätt att porta personer som är störande. Det handlar till exempel om fritidsgårdar, bibliotek, bad och idrottshallar.
– Vi har under en rätt lång period haft rätt stora problem med företrädesvis unga gäng eller enskilda som kommer in och ofredar, stör personal och besökare och uppträder aggressivt och hotfullt, säger Gunilla Lewerentz och berättar om spottloskor, soffor som bränns med cigaretter och hot och okvädningsord mot personal.
Hon är chef för medborgarservice och poängterar att kommunen också värnar dem som stökar.
– De är också våra medborgare. Vi håller på med trygghetsskapande åtgärder som riktar sig specifikt mot dem, så vi kastar inte bara ut dem och tror att det ska hjälpa.
– Men jag är tvungen att se till mina anställdas arbetsmiljö.
Enligt Gunilla Lewerentz är en del medarbetare rädda för att gå till jobbet.
– Jag måste enligt arbetsmiljölagen förebygga ohälsa och olycksfall, och det finns en stor risk för detta nu. Det är mitt yttersta ansvar att folk vill och vågar gå till jobbet.
Även tidigare har personer kunnat avvisas – men då kunnat komma tillbaka i stort sett genast.
En portad person kan däremot nekas inträde under en viss tidsperiod eller bara få återvända i vårdnadshavares närvaro. Det är chefen på den aktuella verksamheten som avgör villkoren.
– Jag vet att detta är kontroversiellt men vi har ändå valt den här vägen, med våra politikers goda minne, säger Gunilla Lewerentz.
Läs alla artiklar om: Stöket i Staffanstorp
Gå till toppen