Åsikter

Läsartext: Flygen på Sturup bör inte styras från Arlanda

Luftfartsverket vill pensionera flygtornet på Sturup och istället fjärrstyra trafiken från Stockholm. Verkets plan är att påbörja fjärrstyrningen av trafiken till flygplatserna i Kiruna, Östersund, Umeå, Visby och Malmö under 2018. Detta rapporterade SVT Skåne nyligen.
Bild: Albin Brönmark
Sturupstornet kan alltså vara ”avbemannat” inom ett par år. Detta skulle vara möjligt genom rationaliseringar i utrustning och arbetsmetoder som på kort sikt skulle införas i hela Sverige.
Ursprunget till detta finns kanske att söka i direktiv från EU som anser att medlemsstaterna måste minska sina kostnader för att åtminstone kunna bibehålla nuvarande nivå på trafiktäthet och därmed service. Och då är det fritt fram för administratörerna med rödpennan att ta bort flygledningspersonal som man alltid har ansett kosta för mycket.
Svenska flygledare är inte speciellt välbetalda vid en internationell jämförelse. Nu planeras för att de på Sturup ska rationaliseras bort och ersättas av en till Arlanda överförd arbetsposition där ett kameraarrangemang, utexperimenterat av SAAB, ska ge en bild av Sturups flygplats med omgivningar.
Alla som sysslat med flygtrafikens säkerhet vet att de kritiska momenten under en flygning finns i de sista minuterna av anflygningen och de första minuterna efter start. De oförutsedda händelser som då kan inträffa, kan man inte sätta upp på lista. De är i själva verket helt oberäkneliga.
Det är helt uteslutet att en arbetsposition 60 mil ifrån Sturup med konstgjorda hjälpmedel skulle ha en lika bra eller bättre kontroll över flygplatsen. Det är bara på plats på Sturup som de rätta sekundsnabba besluten kan fattas.
Ingen operativ flygledare har önskat sig de förändringar som nu planeras. Pilotföreningens flygsäkerhetskommitté har tillrått största försiktighet i det fortsatta arbetet. Flygsäkerhet är en alldeles för allvarlig sak för att anförtros åt visionärer.

Gunnar Atterholm

pensionerad flygledare
Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen