Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Forskaren: cancergiftet kan finnas kvar i sjöarna i ett sekel

Nya sedimentprover i Fjällfotasjön visar samma höga halter av det giftiga ämnet pfos som när Swedavia inledde saneringsarbetet. – Det finns inga tecken på avtagande. Det kan ta femtio till hundra år innan sjön tillfrisknar, säger forskaren Per Björinger.

Efter pfos-larmen 2011 råder fiskeförbud i Fjällfotasjön. Sten Ericsson, markägare på Börringe Kloster, driver en 20-miljonerstvist mot Swedavia.Bild: Micaela Landelius
För några veckor sedan kom domen mellan Swedavia och Svedala kommun. Flygjätten ska betala drygt 3,3 miljoner kronor för att ha förorenat slammassor vid kommunens reningsverk med Pfos. Men tvisten är bara en i raden av miljonskadestånd som riktats mot Swedavia sedan giftspridningen blev känd.
Malmö Airport öppnade 1972 och kallades fram till 2007 för Sturups flygplats. Sedan den 1 april 2010 är Swedavia huvudman.
På flygplatsen finns ett område där personal övar släckning av brinnande plan. Skummet, som innehöll det giftiga ämnet pfos, användes på flygplatsen från början av 80-talet och fram till 2008. Gifterna kan bland annat påverka fortplantningsförmågan och immunförsvaret hos människor. Enligt vissa studier kan det också orsaka cancer.
Tidigare leddes skummet från brandövningarna via ett avlopp till kommunens reningsverk. Släckmedlet har också tagit vägen via åkerdiken raka vägen ner i Fjällfotasjön – och vidare mot intilliggande Börringesjön.
Efter pfos-larmen beslutade länsstyrelsen om fiskeförbud i sjöarna 2011. Två år senare krävde markägaren Sten Ericsson på Börringe kloster att Swedavia skulle betala 20 miljoner kronor i ersättning. Kraven grundas på en rad punkter: bland annat den förgiftade fisken, minskat marknadsvärde på fastigheterna runt sjöarna och sämre intäkter från jakt- och betesmarker.
Swedavias presschef Ulrika Fager vill inte kommentera den pågående tvisten mer i detalj eftersom den fortfarande inte är avgjord. I april möts parterna i mark- och miljödomstolen.
– Vi är inte överens med motpartens påståenden, och därför har vi bestridit skadeståndet. Det finns inte fog för den skada som de anser föreligger, säger hon.
Brandsläckmedels miljöpåverkan på sjöarna runt Malmö airport.Bild: Krister Cronqvist
I höstas skulle Sten Ericsson göra en dikesrensning på klostrets marker – och i samband med det togs nya prover på flera platser vid Fjällfotasjön. De visade att pfos-halterna ligger kvar på samma nivåer som tidigare, trots den reningsanläggning som Swedavia installerade 2012.
– Jag skulle vara lyckligast i världen om gifterna var borta, men det är pfos i hela sjön och i dikena runtomkring. Mina barn kommer aldrig att kunna äta fisken härifrån, säger han.
För provtagningarna anlitade Sten Ericsson miljökonsultföretaget Niras, som bland annat arbetar för Försvarsmakten och har undersökt ett trettiotal brandövningsplatser kring flygplatser och flottiljer. Bland annat Kallinge i Blekinge, där mätningarna visade att pfos spridits till det kommunala dricksvattnet.
Under hösten genomförde Niras provtagningar på sedimenten i diken mellan Malmö Airport och Fjällfotasjön, i sjöns bottenslam och i diken som lämnar sjön. Sedimenten byggs på år för år och fungerar som en typ av tidskapsel, som lagrar föroreningarna. De analyser som sedan gjorts visar att höga pfos-halter uppmätts även i nyare sedimentlager – och i vatten som lämnar sjön.
– Vi har jämfört dagens lager med historiska lager. Flödet till sedimentet är oförändrat, det ser likadant ut idag som för trettio fyrtio år sedan, säger Per Björinger, affärsområdeschef på Niras och Fil dr i mikrobiell geokemi.
Fjällfotasjön.Bild: Micaela Landelius
Forskarnas slutsats är därför att stora mängder pfos fortfarande tillförs vattnet, och att det inte finns några tecken på att föroreningarna skulle avta.
– Vi har bra fog att misstänka att kemikalierna även tar andra vägar än från den gamla brandövningsplatsen, där man har satt in reningsanläggningen, säger Per Björinger.
Sammantaget beräknar forskarna att mer än tio kilo pfos har passerat genom Fjällfotasjön sedan slutet av 70-talet. De gör därför bedömningen att fiskar och fåglar som livnär sig på bottenlevande organismer från sjön utsätts för samma gifthalter nu som då.
Fjällfotasjön.Bild: Micaela Landelius
Hur lång tid beräknar du att det tar innan sjön tillfrisknar?
– Tjugo, femtio, hundra år – det går inte att säga. Det finns en bortre gräns eftersom mängden pfos som släppts ut från Malmö Airport tar slut någon gång, men det innebär i det här fallet bara att giftet far vidare till andra delar av miljön. Ämnena är så stabila att de inte bryts ner.
Mer nyheter från Svedala hittar du på Här i Svedala.
FAKTA/Perfluorerade ämnen
Samlingsnamn: Pfas (perfluorerade och polyfluorerade ämnen) används som samlingsnamn för mer än 800 industriellt framställda kemikalier, bland annat pfos.
I miljön: Pfos är ett gift som inte bryts ned. stället lagras det i mark, sediment, växter och levande varelser.
I kroppen: Tas lätt upp i kroppen och ansamlas i framför allt levern och blodet, men även i lungorna och njurarna. Vissa pfas har lång halveringstid och finns därför kvar i kroppen i många år.
Imorgon: Swedavias konsulter: ta nya prover i Fjällfotasjön.
Gå till toppen