Åsikter

Läsartext: Rekrytera vårdpersonal med språkkompetenser

I en vecka har jag suttit hos min åldriga mamma på hennes äldreboende i Lund.
Här får hon den mest kärleksfulla omsorg man kan önska sig från en personal med stor erfarenhet. Dessa, nästan alla, kvinnor är till övervägande del födda utanför Sverige, de flesta utanför Europa. Man har ständiga svårigheter att få ny personal trots stora behov.
Behovet att rekrytera människor till vård och omsorg kommer av allt att döma att öka mycket kraftigt. Samtidigt behöver alltfler gamla och sjuka träffa människor som kan tala deras eget modersmål. Språk man lärt sig senare i livet räcker inte när man behöver kommunicera känslor och djupare erfarenheter. I många utsatta lägen fungerar inte en tolk.
Det blir därför en allt mer angelägen uppgift att rekrytera utbildad vårdpersonal med olika språkkompetenser som arabiska, pashtun, serbokroatiska med flera.
Hur skall dessa mål nås om vi fortsätter med en snäv invandringspolitik? Hur kan välkomnandet och integrationen underlättas med dagens svårigheter att kunna förenas med sin familj, med korta uppehållstillstånd och en allt längre, plågsam väntan på beslut?
De som vill planera för ett gott samhälle, samtidigt som man uppfattar invandring som ett hot i stället för en tillgång, bör tänka efter noga. Rädsla, hat och ogenomtänkt politik kommer inte att tjäna oss väl.

Nils Werner

Halmstad
Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen