Åsikter

Läsartext: Hederliga människor framställs som parasiter

Dan Olofsson framhåller Kunskapsskolan som ett fint skolföretag.Bild: Moa Dahlin
Vinster ger näring till en verksamhet. Utan vinster finns inga privata företag, och då får vi offentliga monopol med sin brist på lyhördhet, sin ”en form passar alla” och sin byråkrati. Ingen kan övertyga mig om att monopol är en optimal organisationsform för tjänsteproduktion, oberoende om monopolet är offentligt eller privat.
Maria Dahl hävdar att företagare i välfärdssektorn skor sig på skattemedel utan att riskera en enda krona i investerat kapital. Sannolikt har Maria aldrig träffat en företagare som byggt upp ett framgångsrikt välfärdsföretag.
Företagare investerar på många sätt. Vi talar om tid och hårt arbete, kunskap, idéer och erfarenheter, förmåga att rekrytera bra personal, system, uthållighet, kapital och så vidare.
Låt mig ge ett exempel. Peje Emilsson har byggt upp ett fint skolföretag, Kunskapsskolan, som idag omsätter en miljard kronor i Sverige. Det kostade 100 miljoner kronor innan verksamheten började generera överskott. Marias tro att man bygger företag av betydelse som utvecklas och har bra metoder utan investeringar stämmer inte.
Med Reepalus förslag får Kunskapsskolan ha ett rörelseresultat om 2 miljoner kronor per år, alltså 1,6 efter skatt som mest om det går bra. Går det inte bra vissa år får man dessutom täcka upp förlusterna. Jag kan lova att det inte går att finna investerare på dessa premisser, och resultatet blir då att investeringen uteblir. Jag är också övertygad om att många väl fungerande välfärdsföretag kommer att avvecklas om Ilmars förslag blir verklighet.
Att Ilmar inte brytt sig om att utreda vilka konsekvenser hans förslag får är en stor svaghet.
En annan är att han haft ett särskilt uppdrag att underlätta för ideella välfärdsföretag. När Nilla Helgesson, VD för Skyddsvärnet som bedriver social omsorg för utsatta barn, studerat Ilmar Reepalus förslag var hennes kommentar följande: ”Jag blir helt mållös av detta. Det är så fruktansvärt. Man har lovat att ta speciell hänsyn till oss och till och med att hjälpa oss, och så kommer det här förslaget som slår mot oss mer än någonsin”.
Jag har träffat många företagare i välfärdssektorn som lagt ner sin själ i arbetet, satsat tid och engagemang och en betydande del av sin privatekonomi. Dessa hederliga hårt arbetande människor framställs i vänsterpropagandan som parasiter. Det upprör mig.
Tror man på mångfald och att olika aktörer kan få utveckla sina koncept, att det finns en outnyttjad potential med alla kvinnliga entreprenörer i välfärdssektorn och att vi som medborgare kan få ha något att säga till om i viktiga val som direkt berör oss, så är det vinstförbud Ilmar Reepalu föreslår förödande. 18 000 välfärdsföretag med i snitt 15 anställda berörs och de gör varje dag ett arbete som förtjänar vår fulla respekt.

Dan Olofsson

Sigmagrundare och entreprenör
Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen