Aktuella frågor

Debattinlägg: ”S och MP står vid vägs ände.”

Vi välkomnar att Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Märta Stenevi (MP) äntligen öppnat ögonen för Malmös verklighet (Aktuella frågor 13/3). Men Malmös problem löses inte av fler kartläggningar – de kräver kraftiga och omedelbara åtgärder. Det skriver Torbjörn Tegnhammar (M), Fredrik Sjögren (L), Niels Paarup-Petersen (C) och Torsten Elofsson (KD), företrädare för alliansen i Malmö.

Bidragsberoende och utanförskap medverkar till ökad kriminalitet i Malmö, anser artikelförfattarna.Bild: Peter Frennesson
Roten till Malmös brottslighet är hopplöshet. Den hopplösheten föds ur segregation och utanförskap. Malmös omfattande utanförskap har skapats av de kravlösa och generösa bidragssystemen som tillsammans med styrets ointresse för att skapa ett bättre näringslivsklimat håller fast tiotusentals Malmöbor i arbetslöshet. Den senaste tiden har vi därför kunnat se hur brottsligheten i Malmö ökat bland annat som en följd av det stigande utanförskapet.
I Malmö är det tydligt att kostnaderna för ekonomiskt bistånd vida överstiger vad som både är det bästa för individen och för samhället. Om Malmös kostnader för ekonomiskt bistånd sjunker till genomsnittet i Sverige, innebär det att 200 miljoner kronor kunde användas till skola och äldreomsorg istället.
Kommunens senaste egna statistik visar dessutom hur 2016 års totala utbetalda ekonomiska bistånd överstiger budget. Kostnaderna fortsätter alltså stiga trots färre deltagare i kommunala insatser. Vi ser samtidigt hur det organiserade svarta Malmö fortsätter växa. När det ekonomiska biståndet inte kontrolleras är det således lockande för många att välja att arbeta svart vid sidan av bidraget, något som i längden ytterligare göder brottslighet. Således krävs nu omfattande insatser för att bryta det kravlösa bidragsberoendet i Malmö.
Efter 23 år av socialdemokratisk bidragspolitik behövs en nystart för Malmö. Denna förmår inte Socialdemokraterna eller Miljöpartiet leverera. Detta såg vi under kommunfullmäktigemötet när beslutet om att tillföra de 50 miljonerna kronor extra till trygghetsskapande åtgärder antogs.
Det var inte på initiativ av Socialdemokraterna eller Miljöpartiet, trots att Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Märta Stenevi (MP) nu skryter om det, utan tack vare alliansen som krävde att medlen skulle öronmärkas. Annars skulle hela ärendet skickas tillbaka till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.
Det är därför anmärkningsvärt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet tar åt sig äran för något som inte hade genomförts idag utan alliansen. Samtidigt visar det den politiska trötthet som råder inom Socialdemokraterna i Malmö. När vi läser de konkreta förslag som föreslås av Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Märta Stenevi (MP) slås vi av att inget är nytt. Det mesta är istället förslag som alliansföreträdare redan föreslagit här i Malmö.
Låt oss ta några exempel:
Att skärpa rutinerna om försörjningsstöd har föreslagits i ett flertal skuggbudgetar men alltid röstats ner av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Så sent som i höstas röstade de nej till att skärpa aktivitetskraven, se över att införa bidragstak och rikta arbetsmarknadsinsatserna mot utbildningar som leder till jobb. Detsamma när det gäller föreningsbidrag – då allt fler larmar om att utbetalda medel inte följts upp noggrant – har istället ledningen valt att passivt låta kostnaderna och utbetalningarna stiga utan att kontrollera vem som gör vad med pengarna.
Åtgärder för att bryta bidragsberoendet och fusket är nödvändigt för att långsiktigt stävja brottsligheten. Men ytterligare åtgärder behövs för att bryta brottsvågen som nu plågar Malmö. Alliansen vill se att ordningslag, lokal ordningsstadga, miljölagstiftning och arbetsrätt används mer för att hindra oseriösa företag från att verka i vår stad. Samtidigt behövs en särskild insatsgrupp ledd av kommunledningen där alla berörda myndigheter och polisen samarbetar för att bryta den tuffaste organiserade brottsligheten.
Vi välkomnar att S och MP vaknar upp i den verklighet som Malmöborna lever i. Men att skryta med att de genomför delar av alliansens politik räcker inte. Malmö behöver omfattande insatser mot utanförskap och bidragsberoende och kraftfulla åtgärder för att bryta den organiserade brottsligheten. För det krävs ett nytt ledarskap i form av alliansen i Malmö.
Torbjörn Tegnhammar (M)
Fredrik Sjögren (L)
Niels Paarup-Petersen (C)
Torsten Elofsson (KD)
Gå till toppen