Skåne

Skandalerna kring Bergkvarabuss leder till omedelbar revision

Region Skåne ska göra en omedelbar revision av den verksamhet som Bergkvarabuss och Mekka Traffic bedriver åt Skånetrafiken. Regionstyrelsen gav uppdraget till regiondirektör Alf Jönsson under torsdagens sammanträde.

Underhållsarbete i en av Bergkvarabuss servicehallar i Toftanäs.Bild: Patrik Renmark
De avslöjanden som Sydsvenskan och HD publicerat om Bergkvarabuss har skapat en politisk storm i Skåne.
Miljöpartiet vill se skärpta upphandlingsregler. Vänsterpartiet kräver att Skånetrafiken säger upp avtalet med Bergkvarabuss. De fyra allianspartierna begärde inför torsdagens möte med regionstyrelsen en revision av bolagets verksamhet.
"Alliansen ser det som självklart att samtliga oegentligheter inom verksamheter som Region Skåne har ansvar för ska utredas och åtgärdas, oavsett driftsform", hette det i ett uttalande från de fyra borgerliga partierna.
– Det är en samlad bedömning efter det som kommit fram, det är ju helt oanständigt, säger trafikpolitikern Cristina Glad (L), som fick hela regionstyrelsen med sig på allianspartiernas krav.
Samtidigt tog Skånetrafiken initiativ till en oberoende kontroll av fordonsunderhållet och arbetsvillkoren på Bergkvarabuss.
– Vi har fått veta att Bergkvarabuss gjort en extra genomgång av alla sina bussar i Malmö. Vi ska nu ta fram en tredjepartskontroll för att gå till botten med hur det står till med fordonen och med arbetsvillkoren för dem som jobbar åt Bergkvarabuss, säger Skånetrafikens chef Linus Eriksson.
– När vi fick höra att regionstyrelsen fattat samma beslut beslöt vi att samordna vår kontroll med den revision som Region Skåne beslutat om. När revisionen är klar tar vi beslut om hur vi ska gå vidare.
Linus Eriksson är bekymrad över att anklagelserna om fusk med reparationer och besiktningar skadar Skånetrafikens varumärke. Han vill dessutom få klarhet i arbetsvillkoren för verkstadspersonalen, bland annat för de rumäner som via bemanningsbolag jobbar med att underhålla Bergkvarabuss fordon.
Niklas Ljungström (MP) är som tf ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne politiskt ansvarig för Skånetrafikens verksamhet. Han anser inte att Skånetrafiken är medskyldig till missförhållanden bland länstrafikbolagets entreprenörer genom att ha pressat priserna nedåt.
– Trenden är inte längre att priset pressas på det viset. Så mycket annat avgör vilket bolag som vinner en upphandling. För 15-20 år sedan var det en kraftig prispress nedåt. Det är inte så tydligt längre. Marknaden begriper att kvalitet väger minst lika tyngt som bästa pris.
Ett tecken på att priserna inte nått någon bottennivå är att Mekkakoncernen, som äger Bergkvarabuss, omsatte 1,7 miljarder kronor det senaste året. För en månad sedan plockade de båda ägarna Göran och Ronny Mellström ut 70 miljoner kronor i aktieutdelning.
– Nu vågar jag inte spekulera, säger Niklas Ljungström, men det kan mycket väl vara så att Bergkvarabuss ligger på samma nivå som andra bolag, men skapar vinster genom att inte sköta sin verksamhet som andra bolag.
– Det är ju en form av oschysst konkurrens. De andra bussbolagen borde vara skitförbannade. De som inte sköter sig ska inte finnas på marknaden. Så är det på livsmedelsmarknaden där jag jobbat tidigare. Så bör det kanske vara på bussmarknaden också, säger han.
Enligt Niklas Ljungström bör kraven på bussbolagen bli mer lika de krav som Skånetrafiken numera ställer på taxibolag inom färdtjänsten.
– Där har vi satt in hårda krav vad gäller minimilöner för att komma åt låglönedumpning och dåliga arbetsförhållanden. Det har lett till ett bättre utförande. Vi kan föra över de reglerna till bussidan.
Gäller det även verkstadspersonal?
– Ja, i bussentreprenaderna ingår ju service, fordon, chaufförer och olika kringuppgifter. De är ju med och bygger upp Skånetrafikens varumärke.
Vänsterpartiet vill gå ett steg längre och kräver att Skånetrafiken bryter samarbetet med Bergkvarabuss.
"Tveksamheterna kring både trafiksäkerhet och arbetssituation talar för att avtalet rimligen skall sägas upp", skriver Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne, i en interpellation till kollektivtrafiknämndens ordförande Stefan Svalö (S), som just nu är bortrest på semester.
Enligt Sara Svensson är det "under all kritik och värdighet" att Mekka Traffic AB femfaldigat sin vinst under senare år samtidigt som bemanningsanställda måste "leva och arbeta under ovärdiga förhållanden".
Hon efterlyser i sin interpellation ett kontrollprogram "så att vi i fortsättningen slipper lita till grävande journalistik i frågor som denna".
Läs alla artiklar om: Bussfusket
Gå till toppen