Åsikter

Läsartext: Vi privatflygare vet inte om vi kan vara kvar på Sturup

Malmö airport.Bild: Albin Brönmark
Gunnar Atterholm skrev i Sydsvenskan nyligen om förslaget att Sturup skall fjärrstyras med hjälp av kameror och annan teknik från Stockholm.
Som privatflygare med militär och civil flygledarutbildning i bagaget har jag under 40 år idkat min flyghobby både här i Sverige och runt om i Europa. Av alla de flygplatser jag besökt under dessa år vill jag instämma till fullo med Gunnar, att Sturup är en av de absolut sämsta platserna att utföra detta riskabla experiment på.
På Sturup utgör reguljärflyget endast drygt 60 procent av alla ”flygplansrörelser” (start och landningar), enligt uppgifter från Transportstyrelsens statistik för år 2016. Allmänflyget står för resterande del av trafiken, med polisflyg, ambulansflyg, flygutbildningar, beredskapsflygning genom Frivilliga flygkåren, taxiflyg och privatflyg.
För oss som är verksamma inom denna del av flyget, finns det en stor oro över att införa ett system som vi inte vet är anpassat för att hantera den del av flyget som inte följer fasta tidtabeller och färdvägar. Allmänflyget kräver en större arbetsinsats från flygtrafikledningen av flera skäl: dels för att varje flygning är unik och dels för att det ofta handlar om piloter eller pilotelever med mindre erfarenhet än piloter i linjetrafik.
Idag tillhandahåller tornet på Malmö Airport en fantastisk service som tack vare lokalkännedom och kunskap om alla de mindre aktörerna på flygplatsen ser till att alla trafikslag samsas på ett sätt som är både säkert och effektivt.
Egentligen är det inte tekniken i sig jag ser som ett problem. Det finns mycket som tyder på att den kan användas på ett sätt som ökar säkerheten ytterligare.
Däremot är jag orolig för eventuella konsekvenser för det samhällsnyttiga allmänflyget och om vi ens kommer att kunna vara kvar på Malmö Airport. Vi har, som Swedavias hyresgäster på flygplatsen, inte fått någon som helst information om vad bytet kommer att innebära och inte heller blivit inbjudna att yttra oss och bidra med vårt perspektiv inför beslutet.

Lars Lanker

Ordförande Sturup flygklubb
Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen