Lund

Bakterierna som förorenar Lunds dricksvatten finns på sjukhusområdet

Bakterierna som förorenar Lunds dricksvatten kommer från sjukhusområdet. Det visar VA Syds pågående undersökning.

Bild: LEIF R JANSSON / TT
Genom ett systematiskt arbete med bland annat spolning och provtagningar har källan ringats in. Det avgränsade området ligger inne på Skånes universitetssjukhus i Lund.
VA Syd och Region Skåne samarbetar nu för att lösa problemet.
– Det är spridda provtagningar som visar det här. Vi jobbar nu intensivt med Region Skåne med att lokalisera det här tillsammans, säger Eva Kristensson, kommunikationschef på VA Syd.
– Vi forsätter att jobba systematiskt med spolningar, flöden och provtagningar. Det är därför det tyvärr tar lite tid. Så blir man så smått klokare efterhand. Nu kändes det verkligt skönt att här var någonting. Det har inte varit roligt att under en vecka säga att vi inte var något på spåren.
VA Syd vet inte när arbetet är färdigt och det finns ingen prognos för när kokrekommendationen ska tas bort.
– Vi skulle gärna vilja kunna säga det till våra kunder, men tyvärr – det vet vi inte, säger Eva Kristensson.
Spolningen och provtagningarna fortsätter under fredagen och helgen.
Peter Hartvig, stabschef i Regionfastigheter på Region Skåne, menar att den ursprungliga smittkällan inte kan finnas på sjukhusområdet.
– Källan fanns inte inom sjukhusområdet från första början, utan källan fanns på inkommande vatten. Men tydligtvis när man har spolat och förflyttat detta så har saker och ting uppstått, säger han.
– Det är omöjligt att källan kommer från sjukhuset och trycks ut i Lunds kommun eftersom vattnet kommer från Lunds kommun och in på sjukhusområdet, säger Peter Hartvig.
Eva Kristensson på VA Syd menar att det är för tidigt att avgöra den frågan.
– Det är för tidigt att säga vad som har orsakat föroreningen. Hur det har kommit dit kan vi inte alls svara på idag. Det vet vi inte. Det är ganska komplext hur ledningsnätet ser ut. En fortsatt utredning får visa var det kommer ifrån.
VA Syd har tidigare sagt att det inte är brister i det egna vattenledningssystemet som har orsakat problemen med bakterier. Företaget menar att systemet är i gott skick.
Det var den 9 mars som vattenprover visade att det fanns koliforma bakterier i dricksvattnet i Lund och delar av Eslövs kommun. Den 12 mars var problemet begränsat till en mindre del av staden.
Det är andra gången på fyra år som Lundaborna har drabbats av otjänligt dricksvatten. 2013 rekommenderades 80 000 personer att koka sitt vatten under fem dagar.
Läs alla artiklar om: Otjänligt vatten i Lund
Gå till toppen