Svedala

Flygplatsen vill låta notan för giftigt slam i reningsverk stanna hos Svedalaborna

Tvisten om vem som ska betala för utsläpp av miljöfarligt pfos från flygplatsen vid Sturup kan få en fortsättning. Swedavia, som förlorade i första instans, överklagar nu till nästa.

Förorenat slam från Svedala reningsverk lagras i stora slamvassbäddar. 2013 tömdes dessa. Normalt skulle slammet ha använts som gödning inom jordbruket. Men föroreningar från flygplatsen gjorde att Svedala kommun istället måste betala för att deponera slammet på ett miljösäkert sätt. På bilden som togs vid tillfället ses Per-Ola Möller, driftsansvarig vid reningsverket.Bild: Photographer: Daniel Ekbladh
Så här långt har kostnaden hamnat hons invånarna i Svedala kommun som på grund av utsläppen drabbats av höjda va-taxor.
Läs mer: Flygplatsgifter i slammet höjer Svedalabors va-taxa
Bolaget, som driver flygplatsen, dömdes för några veckor sedan av mark- och miljödomstolen att betala ersättning och rättegångskostnader på 4,3 miljoner kronor till Svedala kommun för skador som läckaget från flygplatsen orsakat.
Swedavia överklagar nu, enligt Skånska Dagbladet, domen och begär prövningstillstånd hos mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
Tvisten rör följderna av mångårigt utsläpp av det giftiga ämnet pfos. På flygplatsen finns ett område där personal övar släckning av brinnande plan. Tidigare leddes skummet från brandövningarna via ett avlopp till kommunens reningsverk.
Skummet, som innehöll pfos, användes på flygplatsen från början av 80-talet och fram till 2008. Gifterna kan bland annat påverka fortplantningsförmågan och immunförsvaret. Enligt vissa studier kan det också orsaka cancer hos människor.
Tidigare lämnades slam från reningsverket tiil lantbrukare för att användas som gödning på åkrarna. Men föroreningarna gjorde att mark- och miljödomstolen förbjöd det. Istället fick slammet deponeras för en mångmiljonkostnad – det är de utgifterna som Swedavia nu har dömts att ersätta.
Fler nyheter från Svedala hittar du på Här i Svedala.
En av de slamvassbäddar vid Svedala reningsverk som fått ta emot förorenade massor.Bild: Mats Amnell
Gå till toppen