Skåne

Sus-ordförande om operationskrisen: ”prioriteringarna är inte kristallklara”

Att svårt sjuka patienter inte får operationstider på Sus är inte acceptabelt. Men problemen måste lösas av alla skånska sjukhus tillsammans.

Det var slutsatsen efter den politiska Sus-nämndens sammanträde. Ordföranden Ingrid Lennerwald (S) hade själv begärt en redovisning från sjukhusledningen kring de långa väntetiderna för kvinnor med svåra förlossningsskador.
HD och Sydsvenskan har också berättat om inställda operationer för män med komplikationer efter prostataoperationer, och svårt sjuka patienter med cancer i bukhinnan.
– Det finns saker som inte är acceptabla och prioriteringarna som kanske inte är kristallklara, säger nämndens ordförande Ingrid Lennerwald (S).
– Men divisionschefen för kirurgin redovisade också att man arbetar intensivt för att lösa alla de här tre problemen, fortsätter hon.
Ingrid Lennerwald (S) är ordförande i den politiska nämnden för Skånes universitetssjukhus, Sus.Bild: Niklas Gustavsson
Sedan en tid tillbaka har problemen med bristande operationskapacitet och brist på vårdplatser lyfts upp på koncernnivå i Region Skåne, där de ska hanteras gemensamt av de tre förvaltningscheferna för sjukvården i södra, västra och östra Skåne.
– Man måste se hela Skånes möjligheter, när vi på Sus inte kan göra saker som egentligen ligger som prio ett, säger Ingrid Lennerwald.
– Kan man flytta operationer som inte måste göras på Sus, kan man hantera personalen skåneövergripande och så vidare. De diskussionerna är en ljusning.
Operationskrisen på Sus beror både på vårdplatsbrist, och brist på operationspersonal. Stefan Lamme (M) som är andre vice ordförande i Sus-nämnden pekar på vikten av trygga alternativ för de äldre patienter som tar upp många av sjukhusets vårdplatser.
Att Skånes universitetssjukhus inte klarar att operera patienter med cancer i bukhinnan, ett nationellt uppdrag som Malmö ansökt om, tycker han ”såklart inte är acceptabelt”.
– Men vi befinner oss i en situation där vi inte har personal, inget sjukhus har det. Och vi måste planera vår sjukvård utefter de resurser vi har, säger Stefan Lamme.
– För bukhinneoperationerna tar man nu hjälp av Uppsala och Sahlgrenska, på samma sätt som vi hjälper Sahlgrenska som har problem med barnhjärtkirurgin, säger Stefan Lamme.
Sjukvårdsnämnden Sus fick också en redovisning av det ekonomiska läget - som är dystert. Resultatet ligger redan efter februari på minus 93,5 miljoner kronor, och prognosen för helåret är just nu nästan en halv miljard kronor.
Läs mer:Var femte operationssal står tom på Sus efter personalflykt
Läs mer:Förlossningsskadade får vänta åratal när operationstiderna stryps
Läs alla artiklar om: Operationskrisen
Gå till toppen