Lund

Här testas Lunds dricksvatten

De börjar bli lite trötta, mikrobiologerna på VA Syds laboratorium i Malmö. I över en vecka har de jagat koliforma bakterier i Lunds dricksvatten.
– Vi ger oss inte förrän vi kan leverera vatten som alla mår bra av, säger Lena Cedergren, enhetschef.

Här, på VA Syds labratorium i Malmö, testas Lunds dricksvatten testats.Lena Cedergren är enhetschef.Bild: Ingemar D Kristiansen
En rad plastflaskor fyllda med dricksvatten från Lund står på en disk på VA Syds laboratorium på Bulltofta i Malmö. Vattenproverna har hämtats från ett tjugotal olika ställen i Lund som förskolor, sjukhuset, offentliga byggnader som exempelvis Stadshuset och butiker.
– Vi försöker undvika att hämta vattenprover från privata hem, säger Lena Cedergren.
Hon är en av dem som leder jakten på de koliforma bakterierna. Sedan larmet i förra veckan arbetar ett tiotal anställda med att testa vattenprover från Lund.
– Vi gör vårt jobb som vanligt fast med högre intensitet. Vi får inte bli stirriga och börja slarva. Det viktiga är att man kan lita på våra resultat, säger Lena Cedergren.
Beslut om varifrån vattenproverna ska hämtas tas av VA Syds krisstab som mobiliserades så fort bakterielarmet kom.
– I dag var listan lång, vattenprover ska hämtas från ett tjugotal punkter, konstaterar Lena Cedergren.
Några små lila prickar ställer till det för Lundabor. Prickarna signalerar koliforma bakterier vilket innebär att dricksvattnet måste kokas.Bild: Ingemar D Kristiansen
På laboratoriet i Malmö filtreras vattnet bort och därefter läggs filtret på en Agarplatta som innehåller ett näringssubstrat, det vill säga mat som bakterierna uppskattar. Filtret får sedan vila i 23 timmar i 34 graders värme.
Därefter börjar mikrobiologernas detektivarbete. Har det växt fram några koliforma bakteriekolonier? Hur många i så fall?
– Bakterierna räknas i mikroskop. Enligt gränsvärdet är vattnet tjänligt med anmärkning mellan en och nio kolonier per hundra milliliter vatten. Är värdet ännu högre är det också otjänligt. I Lund har vi båda varianterna.
Mikrobiologen Camilla Andersson på VA Syd i Malmö letar efter koliforma bakterier.Bild: Ingemar D Kristiansen
Det finns fyra olika indikatorbakterier, av vilka de koliforma är en. Den sorts koliforma bakterier som mikrobiologerna hittat i vattenproverna från Lund tillhör gruppen Erwinia spp och är vanligt förekommande i jord.
– Dricksvatten är inte sterilt utan innehåller mängder med bakterier som i sig inte är sjukdomsframkallande. Men indikatorbakterien signalerar att det kan finnas andra bakterier i vattnet som inte är bra. Men det är inte en E Coli-bakterie och kommer alltså inte från avloppsvatten.
Vad händer om man trots allt råkar dricka vattnet?
– Man kan få diarré eller ont i magen. Alla får det inte, men vår uppgift är att leverera vatten som alla mår bra av.
Hur länge jakten på bakterierna ska fortsätta är det ingen som vet. Vattnet i ledningarna spolas och byts ut mot nytt, rent vatten som inte innehåller koliforma bakterier. På fredagskvällen hade källan för bakterieutbrottet ringats in till sjukhusområdet i Lund.
Någon risk för att Lundavattnet aldrig befrias från de eländiga bakterierna finns inte, enligt Lena Cedergren.
– Nej. För vi ger oss inte förrän de är borta.
Läs alla artiklar om: Otjänligt vatten i Lund
Gå till toppen