Sverige

Olle Lönnaeus: SD snabba haka på EU-dom om slöjförbud

Knappt hade bläcket torkat på EU-domen om förbud mot religiösa symboler på arbetsplatser förrän Sverigedemokraterna lämnade in en motion till Region Skåne.
Sadaf Butt justerar sin huvudduk framför spegeln.Bild: M. SPENCER GREEN
SD:s regionråd Patrik Jönsson med partikamrater kräver en ny klädkod: Personal i den skånska sjukvården och hela den skattefinansierade sektorn ska förbjudas att bära synliga politiska, filosofiska och religiösa symboler.
Patienter och kunder ska bemötas på ett "neutralt vis", skriver Patrik Jönsson.
SD-motionen i Skåne är i linje med tisdagens dom från EU-domstolen i Luxemburg.
Egentligen rör det sig om två domar. Den ena gällde en kvinna i Belgien som jobbade vid ett bemanningsföretag som hyrde ut receptionstjänster. Den andra rörde en kvinnlig ingenjör vid en konsultfirma i Frankrike.
Båda kvinnorna bar muslimsk slöja. Båda fick sparken.
EU-domstolen slår fast en princip: En arbetsgivare får kräva att anställda som har kundkontakt inte ger uttryck för sin religion genom sin klädsel. Dock måste det finnas en uttalad policy som likställer alla religioner.
"Domarna klargör också att anställda som inte har kundkontakter fortfarande har ett skydd för religiösa uttryck", påpekar Martin Mörk, jurist vid svenska DO (Diskrimineringsombudsmannen).
Än är det för tidigt att säga hur privata svenska företag kommer att agera.
En Ica-handlare som inte vill ha kvinnor i hijab i kassan?
En däckfirma vars ägare inte gillar att hans kristne receptionist bär ett stort kors runt halsen?
I stat, landsting och kommun krävs ett politiskt beslut för att införa en policy om förbud för religiösa symboler.
I sjukvården i Skåne följer man i dag Socialstyrelsens rekommendation. Men den tar inte sikte på det religiösa uttrycket i sig, utan finns av praktiska och hygieniska skäl. Kvinnor i huvudduk ska bära den uppfäst och byta dagligen.
Men nu vill alltså Sverigedemokraterba ha förbud mot just det religiösa. Och det är inte bara SD som är inne på sådana tankar.
I veckan föreslog Liberalernas kommunalråd Maria Winberg Nordström i Helsingborg förbud för slöjor i skolan. Hennes krav på en lagändring ska behandlas på Liberalernas landsmöte i i november.
Maria Winberg Nordströms argument är att den muslimska slöjan är ett uttryck för förtryck av kvinnor.
Redan 2010 ville dåvarande skolministern Jan Björklund (L) driva igenom ett förbud mot heltäckande slöjor – burka och niqab – i skolan. Två år senare slog Skolverket fast att det kan var tillåtet för en skola att förbjuda klädsel som försvårar kommunikationen mellan lärare och elever.
Men att förbjuda även en vanlig hijab (där kvinnan visar hela ansiktet) tycks bara ett parti på riksplanet var berett att göra: SD.
I höstas motionerade partisekreteraren Richard Jomshoff i riksdagen om "Slöjförbud i den svenska skolan".
Jomshoff vänder sig inte mot alla religiösa symboler i skolan, utan pekar särskilt ut den muslimska slöjan, som han menar är en symbol för "religiös underkastelse".
"Jag menar därför att det ska införas ett förbud mot muslimsk slöja i den svenska grundskolan, ett förbud som ska gälla såväl lärare som elever", skriver han i SD-motionen.
EU-domstolen i Luxemburg påpekar särskilt att en arbetsgivare som vill förbjuda religiösa symboler måste behandla alla lika: kristna, muslimer, hinduer, buddister och judar.
SD:s motion i Skåne må ligga i linje med EU-domen. Men när partiet motionerar i Sveriges riksdag är udden riktad mot muslimer.
Läs alla artiklar om: EU-domen om slöjförbud
Gå till toppen