Lomma

Våren saboteras – vildsvinen äter upp vitsipporna

I april och maj brukar vita och gula hav av vårblommor sprida ut sig i de skånska lövskogarna. Men nu är sippornas framtid i fara. Vildsvinen kalasar på deras rötter och stora områden bökas sönder.

En såhär stor matta med vitsippor kan ha tagit flera hundra år att växa fram.Bild: Yvonne Johansson
– Vill man få bukt med det här problemet måste man se till att vildsvinen inte blir för många, säger Jörg Brunet, professor på institutionen för sydsvensk skogsvetenskap på SLU i Alnarp.
I ett projekt som startade 2010 har han framförallt undersökt hur den marknära floran i nationalparken Dalby Söderskog utanför Lund mår och utvecklas.
2010 fanns inga spår av vildsvin i skogen, men tre år senare hade hela 80 procent av de särskilt utmärkta ytor som han med jämna mellanrum undersöker bökats upp av svinen. Mest åtgångna var det stora mattorna av gul- och vitsippor.
– Och så har det fortsatt. Vildsvinen är inte bara ett problem för lantbrukare eller de som får sina trädgårdar förstörda, de utgör också ett växande naturvårdsproblem.
I Dalby Söderskog växer framförallt lövträd och marken är fuktig och näringsrik. Där trivs både vårblommorna och vildsvinen särskilt bra. I Alnarpsparken är förhållandena liknande, men där tillåts inte vildsvinen etablera sig.
– Jag tror inte att sipporna riskerar att försvinna helt från de här skogarna på grund av vildsvinen, men jag har sett det på vissa platser.
– De stora mattorna av blommor som man bland annat kan se i Dalby Söderskog utvecklas mycket långsamt. De sprids framförallt genom sippornas rotstockar och de växer bara en halv centimeter om året. Riktigt stora områden med vit- och gulsippor kan vara hundratals år gamla och kan nästan liknas vid ett fornminne.
Just det faktum att det tar tid för sipporna att komma tillbaka är en av de anledningar som gör vildsvinens framfart särskilt oroande. Om samma område bökas upp år efter år har blommorna ingen chans.
– Vill vi ha kvar de här stora områdena med bland annat vitsippor så måste vildsvinsstammen reduceras. Dels behövs jakt, och dels måste markägare och jägare sluta utfodra djuren på vintern, säger Jörg Brunet.
Ett vildsvin.Bild: Ingemar D Kristiansen

FAKTA: VILDSVIN

• Vildsvinen utrotades i Sverige på 1600-talet. Men på 70-talet rymde grisar från flera hägn i södra Sverige och beståndet har ökat snabbt sedan dess. Under 2000-talet har vildsvin observerats i samtliga län i södra Sverige.
• Vildsvin är skygga och och ses sällan i dagsljus.
• Ett fullvuxet vildsvin i Sverige blir runt en meter i mankhöjd och kan bli drygt 1,5 meter långt. Suggan väger då vanligtvis över 100 kg, medan galten är tyngre och kan väga uppemot 200 kg.
Källa: Svenska jägareförbundet
Gå till toppen