Staffanstorp

Efter 30 år – Fältgruppen alltid lika relevant

Nya ungdomar, nya tider men samma funderingar, problem och osäkerhetskänslor. Fältgruppens uppdrag i Staffanstorp går aldrig ur tiden.

Alicia Uwitzne Nsenga och Elena Prtic leker på Balderskolans skolgård ihop med Patrik Tell och Henrik Ottosson från Fältgruppen.Bild: Patrik Renmark
Den ena dagen är aldrig den andra lik. Skiftet kan börja med telefonsamtal från en orolig förälder som tycker att hen inte längre når fram till sin ungdom och sluta med matlagning tillsammans med några andra ungdomar i fältgruppens lokaler.
– Variationen i jobbet är fantastisk. Som vuxen och i arbetet med ungdomar kan du aldrig slå dig till ro och tänka att nu är vi "klara". Det kommer ständigt nya utmaningar.
Det säger Henrik Ottosson. Tillsammans med sin kollega Patrik Tell har han jobbat som fältassistent i Staffanstorp sedan 2010. I december firade fältarna i Staffanstorp 30 år.
– Att se hur våra tjejer och killar utvecklas och hur de har hittat sin egen väg och fått en bättre självkänsla - den känslan är obetalbar, säger Patrik Tell.
Ungdomarnas funderingar och problem har inte förändrats särskilt mycket men uppdraget som fältgruppen ska jobba efter har skiftat. Till det bättre, menar både Henrik Ottosson och Patrik Tell.
– När jag var tonåring kunde fältgruppen se till att en ungdom som hade förstört en brevlåda skulle klippa lådägarens gräsmatta några gånger, för att lära sig en läxa. Idag jobbar vi inte så, säger Patrik Tell.
Han menar att vuxna visst kan – och ska – säga ifrån om en ungdom beter sig på ett oacceptabelt sätt. Men det ska de göra i egenskap av vuxna – och som alla vuxna bör göra.
– Som fältgruppare ska fokus inte ligga på att sjasa bort ett gäng som står och hänger utanför exempelvis biblioteket och beter sig illa, det kan en väktare göra. Prio ett är istället att skapa förutsättningar för goda relationer, säger Patrik Tell och utvecklar sitt resonemang:
– Det är i samtalet vårt fokus ligger. I mötet har vi möjlighet att påverka ett oönskat beteende men även uppmärsamma och bekräfta det som är positivt. Vårt uppdrag är att jobba förebyggande och uppsökande.
Henrik Ottosson och Patrik Tell från Fältgruppen.Bild: Patrik Renmark
En stor samhällsförändring har påverkat ungdomars vardag på ett avgörande sätt – sociala medier. Chattforum och sociala medier är platser där ungdomar idag exponeras och blir uthängda på ett helt annat sätt än före internets födelse.
– Vi märker att många ungdomar idag känner att de måste vara på sin vakt, hela tiden. De vet aldrig om någon har tagit en bild på dem eller smygfilmat dem. Få duschar idag efter idrottslektionen till exempel, för att de är rädda att bli filmade, berättar Patrik Tell.
Ungdomars liv på nätet har samtidigt medfört en positiv utveckling för fältgruppen.
Genom att använda sig av chattforum får fältarna lättare kontakt med de unga som hade varit mycket svåra att nå före tiden med sociala medier.
– De som inte hänger på byn, som inte hörs och som kanske inte har många vänner utan hellre sitter hemma själva med sin dator, de kan vi nå via chatten. Och de har mycket lättare att snacka och fråga saker om de gör det framför en datorskärm, säger Henrik Ottosson fortsätter:
– När vi väl etablerat en kontakt med dem har vi också kunnat arrangera lite andra typer av träffar med dem. Vi kanske tar med ett gäng och bowlar, eller får de komma hit och så lagar vi mat och käkar ihop. Det arbetat syns inte utåt men är mycket viktigt.
I dagsläget består fältgruppen av sex tjänster. Tre tjänster, så kallade skolcoacher, har dragits in på grund av besparingar.
– Det är såklart trist. Vår närvaro på skolorna var uppskattad och funkade bra. Men vi är fortfarande ute och syns på skolorna, om än inte i lika hög utsträckning.
Vad säger ni att unga behöver idag?
– Fler samtal och möten ansikte mot ansikte. För att bättre förstå hur annorlunda det är att prata med och om människor ansikte mot ansikte istället för bakom en skärm, säger Patrik Tell.
Henrik Ottosson:
– Dagens unga blir bedömda och får kommentarer om hur de är och hur de ser ut dygnet runt via sociala medier. Ungdomar är i behov av att höra att de duger och är bra precis som de är. Det ligger ett stort ansvar på oss vuxna att engagera oss, lyssna, ta oss tid och lära av våra ungdomar.
Gå till toppen