Huvudledare

Ledare: En farligare omvärld gör sig påmind.

"Säkerhetspolisen har aldrig haft en större och mer komplicerad uppgift", enligt generaldirektören Anders ThornbergBild: Janerik Henriksson/TT
Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge och en oroligare omvärld lämnar inte oväntat avtryck i Säpos årsrapport för 2016.
"Säkerhetspolisen har aldrig haft en större och mer komplicerad uppgift", konstaterade myndighetens generaldirektör Anders Thornberg när rapporten presenterades (16/3).
Det är läsning som ger anledning till eftertanke. Sveriges beredskap är inte god.
Personer med kopplingar till Sverige deltar i internationell terrorism. Hotet från svenskar som återvänder hem efter att exempelvis ha deltagit i mördarsekten IS:s terrorkrig i Syrien och Irak, är vid det här laget väl känt. Och trots att detta pågått i flera år tycks regering och berörda myndigheter fortfarande famla i mörkret när det gäller hur dessa individer ska hanteras vid återkomsten.
Å ena sidan är det färre som reser ner till Syrien och Irak för att delta i strider och terrorattacker där till följd av IS motgångar på slagfältet. Kalifatet krymper. Å andra sidan kan trycket mot IS där leda till att organisationens anhängare försöker agera här, i sina hemländer, vilket enligt Säpo märktes under förra året genom attentat runt om i världen, bland annat i Europa.
Även om en ökad aktivitet märks bland såväl höger- som vänsterextremistiska grupperingar utgör den våldsbejakande islamismen enligt Säpo fortfarande det klart största terrorhotet mot Sverige.
Den största förändringen när det gäller hotbilden – eller snarare hotbilderna – är att det klassiska spioneriet tycks ha fått ett uppsving.
Under 2016 utredde Säpo flera fall där personer inom så kallad skyddsvärd verksamhet misstänks ha rekryterats av främmande makt eller andra aktörer för att samla in information. Säpo har också granskat fler fall av IT-angrepp mot myndigheter och företag av betydelse för det svenska totalförsvaret. Angrepp som varit så avancerade att Säpos slutsats är att statliga aktörer legat bakom.
Vilken eller vilka stater som beordrat dessa spioneriförsök och IT-attacker vill Säpos ledning inte uttala sig om. Men Anders Thornberg beskriver inte oväntat Ryssland som det största hotet.
Det säkerhetspolitiska läget i Europa har förändrats och Sverige har på så sätt fått en ökad militärstrategisk betydelse, är Säpos slutsats. Mot denna finns inte mycket att invända. Det är en bedömning som i stort delas av samtliga riksdagspartier.
Totalförsvarsplaneringen har återupptagits efter ett regeringsbeslut i december 2015. Det innebär att samtliga myndigheter inom det civila försvaret åter ska börja planera för höjd beredskap. Värnplikt efter allmän mönstring är tillbaka redan nästa år efter att ha varit vilande sedan 2010.
Sveriges försvar behöver rustas upp. Regeringen lovar mer pengar. Oppositionen bjuder över. Men försvarsförmåga handlar om mer än ubåtar och stridsflyg. Militär beredskap måste kompletteras med mental.
Om detta är Säpos årsrapport en nyttig påminnelse.
Det är kanske dags att damma av klassiska uppmaningar som "Spionen lägger pussel - behåll din bit" eller uppdatera dem: "En svensk tiger – också på nätet".
Det här är en opinionstext från tidningens ledarredaktion. Tidningens politiska hållning är oberoende liberal.
Gå till toppen