Lund

Tre nya etapper av central cykelväg på gång

Nu ska kommunen gå vidare och bygga fler etapper i det nordsydliga cykelstråket genom Lund. Nästa år kan cykelvägen hela vägen från Allhelgonakyrkan till Mejeriet vara klar.

Nu ska cykelfälten på Stora Södergatan fortsätta längre norrut.Bild: Ingemar D Kristiansen
Förra året byggdes den första etappen av det nya cykelstråket genom stan. Etappen sträcker sig från Mejeriet i söder till strax norr om Magnus Stenbocksgatan.
Nu vill tekniska förvaltningen ha tillstånd att dra igång ytterligare tre etapper: två i söder så att cykelvägen kan nå fram till Lilla Tvärgatan och en i norr, från Allhelgonakyrkan till Paradisgatan.
Rödljuset på Stora Södergatan ska plockas bort och istället ska gatan höjas i den korsningen.
Även i korsningen Bredgatan-Sankt Petri kyrkogata-Paradisgatan på den norra etappen ska gatan höjas.
De två etapperna i söder kan enligt tidsplanen byggas i år, medan den norra är planlagd till nästa år.
Kostnaden för de tre etapperna beräknas till totalt 24 miljoner kronor.
Politikerna i tekniska nämnden ska diskutera frågan vid sitt sammanträde på onsdag, innan ärendet går vidare till kommunstyrelsen som avgör om igångsättningstillstånd ska ges.
De två avslutande etapperna av det nordsydliga cykelstråket, förbi bland annat Stortorget och Domkyrkan, ska utredas under 2017 och kan byggas 2018.
– Vi tycker att den första etappen av stråket har blivit väldigt bra och vi ser fram emot att fortsätta med fler etapper genom Lunds stadskärna, säger Emma Berginger (MP), ordförande i tekniska nämnden.
Läs mer:Biltrafiken ökar och cyklingen minskar i Lund
Gå till toppen