Aktuella frågor

Debattinlägg: "En medicin bör förkastas om den är verkningslös eller förvärrar sjukdomen den är avsedd att behandla."

Mer byråkrati står på receptet när regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) kommer med lösningar på vårdsektorns rekryteringsproblem, det skriver Gilbert Tribo och Christina Glad, Liberalerna, i ett genmäle.

I sin artikel med Amela Hodzic (S) och Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin (Aktuella frågor 9/3) föreslår han en ny yrkeslegitimation för undersköterskor. Tanken är god, men den skånska vården behöver mindre – inte mer – administrativt krångel. Varför inte istället återinföra vårdbiträden, något som vi redan vet fungerar?
Vi träffar regelbundet vårdpersonal som säger ungefär samma sak: ”vi är underbemannade, överarbetade och lägger för mycket tid på sysslor som inte har med vård att göra.” Det är högst oklart på vilket sätt en yrkeslegitimation skulle lösa dessa problem som förvärrats avsevärt sedan de rödgröna tog makten. En sådan åtgärd skulle snarare leda till onödig byråkrati vilket knappast är vad en redan överbyråkratiserad sektor behöver. Något som däremot är säkert är att förslaget skulle kosta skattebetalarna pengar att utreda och förverkliga. Dessa borde läggas på beprövade åtgärder som vi redan vet fungerar.
En sådan åtgärd är att återinföra vårdbiträdena. Vi har i Skåne stora grupper som står utanför arbetsmarknaden samtidigt som vårdpersonal tvingas utföra sysslor såsom att tvätta, servera mat och städa. Det är ett oförsvarligt slöseri med resurser som alla förlorar på. Genom att införa vårdbiträdena inom sjukvården skulle trösklarna på arbetsmarknaden sänkas samtidigt som undersköterskor och sjuksköterskor skulle få välbehövlig avlastning.
Trösklarna in på arbetsmarknaden är idag högre än någonsin. Detta gäller inte minst för nyanlända och personer med låg utbildningsnivå och lite erfarenhet. När nu även LO sållat sig till de som erkänner att Sveriges låga andel enkla jobb skapar segregering på arbetsmarknaden är det dags att agera. Vi i Liberalerna i Skåne anser därför att Skåne ska gå före och ansöka om ett bli försöksregion för en ny typ av anställning med lägre ingångslön. Det skulle göra att dörren till arbetsmarknaden öppnas för dem – mestadels unga och nyanlända - som idag står utanför arbetsmarknaden. Detta skulle ge vårdpersonal möjlighet att ägna mer tid åt patienter och mindre åt icke-vårdrelaterade sysslor.
En medicin bör förkastas om den är verkningslös eller förvärrar sjukdomen den är avsedd att behandla. Detsamma gäller politiska förslag. Fritzon bör därför lyssna på sin egen partistyrelse som, på goda grunder, insett att en yrkeslegitimation för undersköterskor är en åtgärd som knappast ens bromsar problemens sjukdomsutveckling. Det som krävs inom vården är genomtänkta metoder, inte symbolisk smärtlindring.

Gilbert Tribo

Cristina Glad

Gilbert Tribo är gruppledare för Liberalerna i Region Skåne
Cristina Glad är vice gruppledare för Liberalerna i Region Skåne
Gå till toppen