Åsikter

Läsartext: Flygledarna i Malmö erbjuds arbete på Arlanda när trafiken ska fjärrstyras

Så här kan fjärrstyrning av flygtrafiken, så kallad Remote Tower Services, se ut.
Luftfartsverket, LFV, är ett affärsverk som till del verkar på en konkurrensutsatt marknad. LFV har, precis som alla andra flygtrafikleverantörer i Europa, krav om att sänka kostnaderna för flygtrafikledning utan att det påverkar flygsäkerheten eller kapaciteten samt att öka effektiviteten.
Det förväntar sig våra kunder, både flygbolag och flygplatser men också EU. Remote Tower Services, RTS, är ett sätt att möta dessa förväntningar och krav.
LFV:s flygledare kommer inte att rationaliseras bort av ”administratörerna med rödpennan” som Gunnar Atterholm skriver i sin insändare. De är precis lika viktiga i morgon som de var i går och är i dag.
De som jobbar i Malmötornet kommer att erbjudas anställning i kontrollcentralen för fjärrstyrd flygtrafikledning på Arlanda.
Gunnar Atterholm skriver också om Arlandacentralen som en ”arbetsposition där ett kameraarrangemang, utexperimenterat av Saab, ska ge en bild av Sturups flygplats med omgivningar”. Formuleringen leder tankarna till något lättvindigt utprovande av ny teknik.
Bakom RTS ligger mer än tio års internationell forskning och industriell utveckling av ett företag som hör till de främsta i världen inom sitt område och det i nära samarbete med LFV och den flygoperativa kompetens som våra flygledare och ingenjörer besitter.
Utgångspunkten för utvecklingen av RTS är att förbättra tekniken och det operativa konceptet utifrån gällande regelverk, inte att ändra på regelverket för att det ska passa tekniken. Detta arbete har under flera års tid följts av LFV:s tillsynsmyndighet Transportstyrelsen som i november 2014 gav LFV det första drifttillståndet i världen för fjärrstyrda torn.
Vi har nu, två år efter det att vi tog fjärrstyrd flygtrafikledning i drift för Örnsköldsviks flygplats, en gedigen operativ erfarenhet av RTS med över 6 400 timmar i drift. Med RTS flygtrafikleder våra flygledare trafiken tryggt och säkert. Snart kommer också Sundsvall Timrå Airport och Linköping City Airport att trafikledas från en kontrollcentral.
Att vi lever i en föränderlig värld är en sliten klyscha, men den är kanske mer giltig än någonsin. Allt omkring oss, från bilar och sjukvård till matinköp och biljettbokningar, digitaliseras. LFV är inget undantag, vi tar till oss den nya tekniken och utvecklar den för en effektivare flygtrafikledning som gagnar hela flygbranschen utan att ge avkall på flygsäkerheten.

Per Kjellander

Per Kjellander är operativ chef på Luftfartsverket.
Gå till toppen